Creatief gebruik digitaal erfgoed : Over deze subsidie

Laat jij jongeren creatief aan de slag gaan met digitaal erfgoed?
Met de regeling ‘Creatief gebruik digitaal erfgoed’ ondersteunen we projecten waarbij jongeren (12 tot 25 jaar) in hun vrije tijd creatief aan de slag gaan met digitaal erfgoed. Dat kunnen digitale archieven zijn of online collecties.
Ze doen dat op hun eigen manier. Bijvoorbeeld door iets nieuws te maken waarbij digitaal erfgoed het bronmateriaal is. Of door samen te werken met andere disciplines of verrassende partners. Zo vergroten we de zichtbaarheid en het gebruik van digitaal erfgoed.

Met digitaal erfgoed bedoelen we:

 • Gedigitaliseerd erfgoed, zoals digitale museumcollecties of digitale stadsarchieven.
 • Erfgoedmateriaal dat van origine digitaal is, zoals elektronische archieven, digitale kunst of foto’s die met een digitale camera zijn gemaakt.
 • Digitale informatie over erfgoed, zoals beschrijvingen of detailfoto’s van erfgoedobjecten.

Waar vind je digitaal erfgoed?

Aanvragen
Je kunt een aanvraag indienen van 3 juni 2019 t/m 18 december 2020, of tot het totale budget bereikt is. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Bedragen
De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 per project.
Het totale beschikbaar budget is € 1.100.000.

Subsidieregeling
In de subsidieregeling met toelichting vind je alle details. Bijvoorbeeld aan welke voorwaarden je moet voldoen en aan welke criteria je aanvraag wordt getoetst.

Subsidieregeling Creatief gebruik digitaal erfgoed 2019-2020

Samenwerking Mondriaan Fonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Ook het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben subsidiemogelijkheden voor nieuwe gebruiksvormen van digitaal erfgoed en het bereiken van nieuwe doelgroepen. Het Mondriaan Fonds draagt bij aan het publieksvriendelijk maken van gedigitaliseerde erfgoedcollecties. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie investeert in nieuwe verhalen die vanuit consortia met makers uit de creatieve industrie tot stand komen. Wij richten ons op het creatief gebruik van de collecties door jongeren.

Speerpunten Minister
Digitale toegankelijkheid en het gebruik van erfgoed zijn belangrijke speerpunten van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Alle drie de fondsen hebben vanuit hun eigen invalshoek hiervoor een stimuleringsmaatregel vormgegeven. Samen dragen de maatregelingen bij aan nieuwe gebruiksvormen van digitaal erfgoed en het bereiken van nieuwe doelgroepen. De fondsen sluiten hiermee aan bij de Nationale Strategie digitaal erfgoed, die wordt uitgevoerd door het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE).

De opbrengst van de regelingen delen de fondsen met het veld, in afstemming met DEN, kennisinstituut voor cultuur en digitalisering, en het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Meer lezen

Wie en waarvoor?

Wie kan een aanvraag indienen?
Een stichting of vereniging, zonder winstoogmerk, die zich inzet voor actieve cultuurparticipatie of erfgoedbeoefening door jongeren.

De vijf instellingen die binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed een knooppunt vormen voor hun sector kunnen geen subsidie aanvragen: de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap, het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?
Je kan subsidie aanvragen voor een project dat gericht is op actief en creatief gebruik van digitaal erfgoed, door jongeren, in de vrije tijd.


Voorbeelden
We zoeken projecten waarin jongeren creatief met digitaal erfgoed aan de slag gaan, op hún manier. Bijvoorbeeld door iets nieuws te maken met digitaal erfgoed als bronmateriaal. Zoals een videoclip op basis van archiefmateriaal, een magazine geïnspireerd op een online museumcollectie, of een theatervoorstelling door jongeren die hiervoor het digitale erfgoed over hun wijk hebben gebruikt.

Waarvoor kan ik niet aanvragen?
Projecten die zich richten op het digitaliseren van de erfgoedcollecties komen niet voor subsidie in aanmerking. Daarbij kan het DEN verder helpen. Ook voor het toegankelijk maken, delen of presenteren van digitaal erfgoed zijn er andere instanties. Organiseer je activiteiten op het gebied van erfgoededucatie? Kijk dan op onze subsidiepagina welke subsidieregelingen er voor jouw project zijn.

Meer lezen

Voorwaarden: waar moet een project aan voldoen?

Hieronder vind je een selectie van de voorwaarden waar je project aan moet voldoen. Lees voordat je een aanvraag doet de subsidieregeling goed door met daarin een overzicht van alle voorwaarden.

Project

 • Je vraagt aan voor een specifiek en onderscheidend project en dus niet voor reguliere activiteiten.
 • Je project duurt maximaal twee jaar.
 • Je project start niet eerder dan 13 weken na je aanvraag en niet later dan 6 maanden na de toekenning.

Begroting

 • Het aangevraagde bedrag is maximaal 50% van de totale voor in subsidie in aanmerking komende projectkosten.
 • Alleen kosten die direct aan je project gerelateerd zijn komen voor subsidie in aanmerking.
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 • Maximaal 10% van de subsidie mag je inzetten voor materiële investeringen.

Subsidie ontvangen

 • Je moet voldoen aan de Governance Code Cultuur.
 • Je bent verplicht mee te werken aan de kennisdeling over je project.
Meer lezen

Criteria: waar beoordelen we je aanvraag op?

We beoordelen je aanvraag aan de hand van de volgende criteria:

 • Inhoudelijke kwaliteit van het project in relatie tot het doel van de regeling.
 • Organisatorische kwaliteit.
 • Bijdrage aan de zichtbaarheid en het gebruik van digitaal erfgoed.

Een toelichting op deze criteria vind je terug in de Subsidieregeling Creatief gebruik digitaal erfgoed 2019-2020
Je komt alleen voor subsidie in aanmerking als je aan alle drie criteria voldoet.

Meer lezen

Hoe werkt het?

Voorbereiding


Account Mijn Fonds
Aanvragen gaat via ons digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds. Om in te loggen heb je een account nodig. Houd er rekening mee dat het toewijzen van een account maximaal drie werkdagen kost.
Maak hier een account aan

De subsidieaanvraag
Als je bent ingelogd in Mijn Fonds vind je hier het online aanvraagformulier. Dit formulier vul je digitaal in. Je kan hier ook het projectplan, de begroting en de ondertekening digitaal uploaden. In de subsidieregeling lees je waar het projectplan en de samenwerkingsovereenkomst aan moeten voldoen.
Als je alles hebt ingevuld dien je het formulier digitaal in.

Een volledige subsidieaanvraag bestaat uit:

 • ingevuld aanvraagformulier
 • sluitende begroting / Modelbegroting
 • projectplan (maximaal 5.000 woorden). In de toelichting op de subsidieregeling lees je welke onderdelen je in je projectplan moet toelichten.
 • digitale ondertekening

Bericht
We proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt in ieder geval binnen 13 weken van ons bericht.

Meer lezen
Creatief gebruik digitaal erfgoed
Meest gelezen