Aanleiding

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert initiatieven rondom (immaterieel) erfgoed. De beleidsbrieven ‘Cultuur in een open samenleving’ (2018) en ‘Erfgoed telt’ (2018) van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sluiten hierop aan en geven ruimte voor uitbreiding.

Uit een veldraadpleging leerden we dat organisaties graag een breder publiek betrekken bij archeologie, maar dat ze daarbij behoefte hebben aan nieuwe vormen van actieve betrokkenheid. Ze willen het accent verleggen van bekijken of bijwonen naar actief meedoen. Dat past bij ons, dus dat is waar deze regeling zich op richt.

Waarom ondersteunen we archeologieparticipatie?
Erfgoed maak je met elkaar. Het is wat ons met elkaar verbindt en wat het verhaal van jou en je omgeving vertelt. Archeologie vertelt een verhaal over het verleden en de veranderingen door de tijd heen, en kan daarmee een vertrekpunt bieden voor hoe we vormgeven aan de toekomst.

Erfgoed komt tot leven door mensen die er actief mee bezig zijn, zoals vrijwilligers, beoefenaars of erfgoedgemeenschappen. Zij zijn het die erfgoed dynamisch en relevant maken. Dat ondersteunt het Fonds voor Cultuurparticipatie graag.

Meest gelezen