Lang Leve Kunst

Met de subsidieregeling Ouderenparticipatie gaven we in de beleidsperiode 2013-2016 een impuls aan de ontwikkeling van de culturele en creatieve vaardigheden van ouderen. Meer dan 100 projecten ontvingen hiervoor subsidie. Projecten die, ieder vanuit bepaalde kunstdiscipline(s), actieve cultuurparticipatie door ouderen stimuleren.

In 2016, het laatste jaar van de subsidieregeling Ouderenparticipatie, wilden we inspirerende voorbeeldprojecten verduurzamen en ouderen en cultuurparticipatie binnen gemeenten op de kaart zetten. We startten daarom het pilotprogramma 'Lang Leve Kunst op weg naar Age Friendly Cities' met vijf grote steden (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden, Maastricht) als pilot.

Het doel binnen de pilot is de kloof tussen de sectoren zorg, welzijn en kunst blijvend verkleinen. Meer informatie over de pilot steden en hun ouderen en cultuurparticipatieprogramma vind je onder inspiratie.

Het Fonds was in deze periode ook partner in het meerjarenprogramma Lang Leve Kunst. 

Lang Leve Kunst
Ons themaprogramma Ouderenparticipatie (2013-2016) maakte deel uit van het brede programma Lang Leve Kunst. Het Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Sluyterman van Loo, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), RCOAK en het VSBfonds namen hieraan deel. Dit programma streefde naar een gevarieerd en uitdagend cultureel aanbod voor ouderen (65+), stimuleerde interactie tussen ouderen en jongeren doormiddel van kunstprojecten en bevorderde de samenwerking tussen de domeinen welzijn, zorg en kunst.

Samen met publieke én private partijen ondertekenden minister Bussemaker van OCW en staatssecretaris Van Rijn van VWS in juni 2013 het convenant Ouderen en Cultuur. De ondertekening vormde de start van het brede programma Lang Leve Kunst dat tot doel had cultuurparticipatie door ouderen (65+) in Nederland te bevorderen.

We hebben met de partners van Lang Leve Kunst 4 jaar hard gewerkt om ouderen en cultuurparticipatie onder de aandacht te brengen. Lees de publicatie ‘Lang Leve Kunst loont!’ met daarin de resultaten.

Ouderen en cultuur LLK loont.pdf

Sinds 2017 is dit samenwerkingsverband gestopt en gaan de betrokken partijen van Lang Leve Kunst verder met hun regelingen, donaties, programma’s kennisdelingsbijeenkomsten, conferenties en andere activiteiten. Alle informatie, achtergrond, projecten en inspiratie is te vinden op de website van Lang Leve Kunst. Het Fonds zet de komende jaren in op ouderen en cultuurparticipatie met het programma 'Age Friendly Cultural Cities'. 

Long Live Arts
Lang Leve Kunst is samen met partners uit België, Engeland en Duitsland actief binnen het Europese programma: Long Live Arts. Een van de hoogtepunten was de Europese conferentie Long Live Arts die in 2015 in Den Haag is georganiseerd.

Europese conferenties ouderen en cultuurparticipatie

  • Werkconferentie Long Live Arts Londen (oktober 2014)

De partners van Lang Leve Kunst organiseerden samen met het Vlaams Ministerie van CJSM en de Engelse Baring Foundation een werkconferentie in Londen. Voor deze bijeenkomst werden 100 beleidsmakers, onderzoekers en makers op het gebied van ouderenparticipatie met een achtergrond op het gebied van kunst, welzijn of zorg uitgenodigd.

De werkconferentie in Londen was de voorloper van de grote Europese conferentie in Den Haag.

Ga naar: Report Working Conference Long Live Arts London.pdf

  • Europese conferentie Long Live Arts Den Haag (mei 2015)

Long Live Arts organiseerde samen met The Baring Foundation, het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het Duitse Kennisinstituut Kubia een Europese Conferentie in Den Haag over ouderen en cultuurparticipatie. Het doel van deze Europese conferentie was om netwerken te vormen met vertegenwoordigers uit de sectoren kunst, cultuur, zorg en welzijn. Daarnaast wilden wij ook graag netwerken opzetten met Europese partners die zich bezighouden met ouderen en cultuurparticipatie. Wij waren verheugd HKH Prinses Beatrix te verwelkomen die de voorstelling Feel the arts bijwoonde.

De conferentie was bedoeld voor professionals met praktische ervaring of een achtergrond op beleidsmatig of wetenschappelijk niveau. Aan de hand van relevante presentaties, inspirerende voorbeelden, een inkijkje in het leven van de doelgroep en actuele ontwikkelingen op beleidsniveau hebben de deelnemers aan het einde van de conferentie hun kennis verder uitgediept.

Ga naar: Verslag-Bestuurdersconferentie.pdf

Ga naar: Resultaten-tafelgesprekken-Werkconferentie-voor-bestuurders-def.pdf

Bekijk fotoimpressie van de conferentie met aanwezigheid van HKH Prinses Beatrix.

  • Creative Dinner Long Live Arts (april 2016)

In 2016 eindigt het Europese ouderen en cultuurparticipatie programma Long Live Arts. Ter afsluiting organiseert de Belgische partner, het Vlaamse departement van Cultuur, Jeugd, Sport en Media een Creative Dinner. Er zal aan de Europese beleidsmakers een Manifesto over het belang van ouderen en cultuurparticipatie worden aangeboden.

In Londen, Remscheid en Den Haag vonden conferenties plaats die het belang van ouderen en cultuurparticipatie onderschrijven. De uitkomsten hiervan zullen gepresenteerd worden tijdens het Creative Dinner op 28 april in Brussel. Tijdens de besloten bijeenkomst wordt aan bewindspersonen uit de vier partnerlanden een Long Live Arts EU Manifesto over ouderen en cultuurparticipatie aangeboden. Namens Nederland is Jet Bussemaker uitgenodigd.

Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervult Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Prioriteiten zijn: een strategische agenda voor de EU in tijden van verandering, banen scheppen door innovatieve groei en verbinding zoeken met maatschappelijke actoren.

Meest gelezen