Communicatie

Wij verzoeken je om in publicaties en berichtgeving over je project(en) en het programma Age Friendly Cultural Cities te vermelden dat dit mede mogelijk is gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en om het logo van het Fonds hierbij te plaatsen.

Logo's
Het logo van het Fonds voor Cultuurparticipatie vind je hier.

Tekst bij logo
Bij het logo gebruik je de volgende standaardzin:
Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt initiatieven die meedoen aan cultuur stimuleren. Met het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ moedigt het Fonds de komende jaren (2017-2020) steden aan om actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren. Ze werkt samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van actieve cultuurparticipatie door ouderen, binnen het cultuur- en Wmo-beleid.

Houd ons op de hoogte met beeld en verhaal
Wij besteden in onze media ook graag aandacht aan jouw project(en). Naast een eigen website, YouTube kanaal, Facebookpagina en Twitter account beschikt het Fonds over een online magazine waarop ruimte is voor artikelen, interviews en video- en fotoverslagen. Wij ontvangen hiervoor graag suggesties en/of materiaal (foto’s, film, persbericht, flyer, poster). Dit kun je sturen naar Nancy Scheeve, communicatieadviseur bij het Fonds.

Als je ons materiaal toestuurt gaan we ervan uit dat we dit mogen gebruiken voor onze communicatie-uitingen (zoals nieuwsbrief, publicaties, jaarverslagen, website, online magazine en sociale media). Als hier restricties aan zitten, vermeld dit dan in je e-mail.

Media-aandacht
Nancy Scheeve zal tijdens het traject 'Age Friendly Cultural Cities' contact houden over hoe en op welke momenten we projecten en lokale manifestaties op verschillende manieren onder de aandacht kunnen brengen. Tevens is er aandacht voor de deelnemende steden tijdens de landelijke slotmanifestatie waar de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs uitgereikt wordt.

Vragen?
Heb je over de communicatie nog vragen, neem dan contact op met Nancy Scheeve.

Meest gelezen