Utrecht - Kunst van het delen

Gemeente - Fort van de Verbeelding


Voor de gemeente Utrecht zijn inclusie en diversiteit belangrijk thema’s. Kunnen meedoen is het uitgangspunt. Utrechtse ouderen maken al volop gebruik van het brede aanbod aan kunst en cultuur. Tegelijkertijd doen kwetsbare ouderen en ouderen met een migratie-achtergrond dit minder. Terwijl juist voor deze groepen kunst en cultuur een goede manier is om verhalen te delen, samen plezier te hebben en actief deel te nemen. Met Age Friendly Cultural Cities wil Utrecht een impuls geven aan de actieve cultuurparticipatie van vooral ook deze ouderen.

Kunst van delen
In het intergenerationele project “De kunst van delen” werken het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland, Buurthuis De Oase en het Vorstelijk Complex/ZIMIHC en de gemeente Utrecht samen. Ouderen met diverse culturele achtergronden treden in dialoog met jongeren, met als doel hun kunst met elkaar te delen en samen het podium te betreden. Op basis hiervan wordt een methodiek ontwikkeld die ook zorgt voor eigenaarschap onder deelnemers, zodat de inspanningen tot duurzame nieuwe vormen van cultuurparticipatie en ontmoetingen leiden.
Het succesvolle project Grijze Koppen Orkest maakt ook onderdeel uit van het traject. Dit bijzondere muziekproject voor dementerende en kwetsbare ouderen verbindt verschillende groepen met elkaar.

Toolkit
Kunstparticipatie is een verrijking voor ouderen, vergelijkbaar met sport. Uit onderzoek blijkt dat kunst een effectief middel is om gezond ouder te worden. De Hogeschool van Utrecht presenteerde onlangs een toolkit voor professionals in de ouderenzorg, getiteld “Gezond ouder worden”. Dit project moet een bijdrage leveren aan ouderen en professionals om daadwerkelijk aan de slag te gaan met kunst.

Utrecht - Kunst van het delen
Meest gelezen