Maastricht - Let's (ad)dress the people

FashionClash / Tout Maastricht

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 20.000,-

Het project dat in het kader van Age Friendly Cities verduurzaamd wordt is: 'Let’s (ad)dress the people’. FASHIONCLASH en Tout Maastricht initiëren een multidisciplinair project waarin mode- en textielkunst, volkscultuur, ambacht, handwerk, immateriële en materiële erfgoed samenkomen. LET’S (AD)DRESS THE PEOPLE is een sociaal 'design' project rond traditionele handwerktechnieken en participatie van met name ouderen. Het project stelt het proces even belangrijk als het eindresultaat. Het proces om in groepsverband te (hand)werken aan een gezamenlijk einddoel draagt bij aan dialoog en ontmoeting evenals kennisdeling.

Veel oudere mensen beheersen nog een ambacht. Zij kunnen iets met hun handen maken - juwelen, batik, glaswerk, linoleumsnede - zonder er een computer of digitaal aangestuurde machine bij te gebruiken. Veel ambachten zijn verdwenen, sommige nieuwe beroepen zijn nog te jong om er het woord ‘ambacht’ aan te hangen. Maar ook de hedendaagse (mode)ontwerper is een vakman of –vrouw, hoe massaal en vluchtig sommige ontwerpen ook geproduceerd en gedragen worden. Door projectmatig deze groepen aan elkaar te koppelen brengen we het beste van twee werelden samen en geven we hernieuwd betekenis aan de woorden ‘Made in Maastricht’.

Naast het project 'Let’s (ad)dress the people’ zal Tout Maastricht een aantal activiteiten en projecten uitvoeren die vooral gericht zijn op het opzoeken en betrekken van cultureel onbekende ouderen, die in wijken en buurten van Maastricht wonen. Centraal thema is het vergroten van de actieve participatie van ouderen.

Manifestatie
Op 7 oktober 2016 vond er een manifestatie plaats waarbij Maastricht zijn visie deelde op het thema ouderen en cultuurparticipatie met beleidsmakers (cultuur, zorg, welzijn), alle betrokken partijen en deelnemers. De manifestatie werd tevens bezocht door de jury van de eerste BNG Bank Lang Leve Kunst prijs. Zij beoordeelden de stad op hoe ze zich als Age Friendly Cultural City op de kaart hadden gezet. De prijs, een bedrag van 20.000 euro, ging uiteindelijk naar Amsterdam. De feestelijke prijsuitreiking was op 23 november in de Stadsschouwburg Utrecht.

Bekijk het filmpje Age Friendly Cultural City Maastricht.

Maastricht - Let's (ad)dress the people
Meest gelezen