Leeuwarden - City Proms Embrace

Stichting City Proms

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 20.000,-

Het project City Proms Embrace zal binnen Age Friendly Cities verduurzaamd worden. City Proms organiseert actieve muziekworkshops voor mensen met verschillende stadia van dementie en zij speelt een centrale rol in de kennisopbouw met betrekking tot de inzet van muziek bij en effect op kwetsbare ouderen. Muziek kan voor diepere (positieve) emoties zorgen en genereert een gevoel van empowerment. Het geeft een positieve toevoeging aan de kwaliteit van leven die door dementie/alzheimer achteruit gaat. Van belang is dat dit project verankerd wordt in de zorg- en welzijnssector. Begeleiders en mantelzorgers worden betrokken en getraind zodat het project doorgaat.
Bekijk hier het fimpje van City Proms over de inzet van muziek bij dementie.

De gemeente Leeuwarden wil met de pilot Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly City ruimte geven aan culturele projecten voor senioren die in alle wijken kunnen worden uitgevoerd en toegepast. Er wordt hierbij vooral gekeken naar wat er vanuit de lokale gemeenschap zelf komt. Daarnaast pleit de gemeente voor differentiatie in de benadering van de diverse groepen 'ouderen'. De invulling varieert immers sterk van vitale vijfigplussers tot hoogbejaarde- en zorgafhankdelijke senioren. Twee projecten vanuit het Mienskip Fonds van de gemeente krijgen in dit programma daarom bijzondere aandacht:

  • Stoereloer - ambachten voor jong en oud. Met behulp van ambachtelijke technieken en gerecycelde materialen leren kinderen gebruiksvoorwerpen te maken. Dit succesvolle project zet zich voort in de oude ambachtsschool en gaat kunstzinnig aanbod voor en door ouderen ontwikkelen. Daarnaast start er een co-creatie project tussen ouderen en kinderen.
  • De grootste gehaakte deken van de wereld - Een activiteit waarin het ambacht haken maar belangrijker nog ontmoeting tussen mensen centraal staat. Door tijd en kennis te delen leren mensen elkaar zodanig kennen dat ze elkaars hulp kunnen vragen en/of bieden.


Manifestatie

Op 13 oktober 2016 vond er een manifestatie plaats waarbij Leeuwarden zijn visie deelde op het thema ouderen en cultuurparticipatie met beleidsmakers (cultuur, zorg, welzijn), alle betrokken partijen en deelnemers. De manifestatie werd tevens bezocht door de jury van de eerste BNG Bank Lang Leve Kunst prijs. Zij beoordeelden de stad op hoe ze zich als Age Friendly Cultural City op de kaart hadden gezet. De prijs, een bedrag van 20.000 euro, ging uiteindelijk naar Amsterdam. De feestelijke prijsuitreiking was op 23 november in de Stadsschouwburg Utrecht.

Bekijk het filmpje Age Friendly Cultural City Leeuwarden.

Leeuwarden - City Proms Embrace
Meest gelezen