Groningen - Een leven lang kunst

Gemeente & Provincie - VRIJDAG


Groningen haakt in op het Age Friendly Cultural City-programma met als doel het eigenaarschap voor ‘kunst en ouderen’ bij de ouderen zelf te leggen en het als een olievlek te verspreiden over stad en provincie. Het doel en de uitvoering van het project sluiten aan bij de strategische beleidslijnen 'Een leven lang cultuur' en 'Samenleven met cultuur'. Voor zowel gemeente als provincie bevestigt het Age Friendly Cultural City-label de ambitie om (nog) meer oudere inwoners te laten participeren in kunst en cultuur.

Een leven lang kunst
Het innovatienetwerk Healthy Ageing, de Kunsten van de Hanzehogeschool en de afdeling amateurkunst van VRIJDAG jagen het tweejarige programma aan. Zij ijveren voor meer kunst- en cultuuraanbod voor en door ouderen en zorgen ervoor dat het onderwerp in de provincie op de kaart wordt gezet. Via eenlevenlangkunst.nl kan iedereen de activiteiten volgen en meebeleven.
Het nieuwe ouderenfonds Pronkjewail geeft de komende twee jaar diverse bestaande initiatieven de mogelijkheid te verduurzamen. Daarnaast ontvangt het festival De kunst van het ouder worden een bijdrage om zich te kunnen door ontwikkelen.

Over tien jaar
Gemeente en provincie Groningen streven ernaar dat over tien jaar geen geoormerkt budget voor kunstparticipatie van ouderen meer nodig is. De doelgroep vindt dan net zo eenvoudig de weg naar cultuur als andere leeftijdsgroepen. Cultuuraanbieders hebben hun aanbod aangepast aan verschillende type ouderen(organisaties). In wijken en dorpen maken kunst en cultuur onlosmakelijk onderdeel uit van de kwaliteit van leven, met zowel sociale als artistieke resultaten.

Groningen - Een leven lang kunst
Meest gelezen