Emmen - Vergrijzing? Prachtig

Gemeente - K&C Drenthe


Emmen op weg naar een ‘Leeftijdsvriendelijke Culturele Gemeente’


Het goede nieuws? Ook in Emmen worden we steeds ouder. Een langer waardevol leven is meer dan alleen goede gezondheid. Wat telt is grip op je dagelijks leven, accepteren dat je ouder wordt en zin hebt in de toekomst. Verder belangrijk? Het plezier om samen dingen te ondernemen. Een langer leven regel je niet (alleen) met pillen. Ook zingeving en ontmoetingen zijn belangrijk; bijvoorbeeld door deelname aan culturele activiteiten.

Wethouder Cultuur, Robert Kleine:
‘Samen zingen, dansen, ontdekken en maken voorkomt eenzaamheid en houdt de geest scherp. Voor mij als wethouder cultuur een bijzondere uitdaging om dat mogelijk te maken. De kans die we kregen om als één van de tien Nederlandse gemeenten plannen te ontwikkelen om een leeftijdsvriendelijke culturele gemeente te worden heb ik natuurlijk met beide handen aangegrepen.' 

De gemeente werkt samen met Netwerk Gekleurd Grijs, Kunst & Cultuur Drenthe, De Kunstbeweging, Zorggroep Treant en Welzijn Sedna. Zij ontwikkelen in het kader van het programma verschillende activiteiten:

Symposium ‘Zin-tuigen’
Emmen organiseerde het Symposium ‘Zin-Tuigen’. Ouderen, cultuuraanbieders en mensen die dagelijks met senioren optrekken hebben hier kennis uitgewisseld hoe zij samen kunnen werken aan een voor de senioren mooi en zinvol bestaan.

Cultureel Dagje Uit - Zorggroep Treant
Kwetsbare ouderen maken een cultureel uitstapje. Per bus bezoeken ze diverse plekken en bij de stops krijgen de ouderen een activiteit aangeboden. Ze maken kennis met muziek, gedichten, dans en verhalen. Dit in samenwerking met Gemeente Emmen, collega-instellingen en De Kunstbeweging.

WijSZijn - De Kunstbeweging
Een groep ouderen en jongeren ontmoeten elkaar op een kunst/audioroute voor iedereen die het dorp willen leren kennen. De ontmoetingen vinden deels plaats in een buurthuis of wijkgebouw en deels op straat tijdens het lopen van de route. De audio techniek/app wordt ontwikkeld in samenwerking met Stenden Hogeschool.

Gekleurd Grijs AIR
AIR staat voor artist in residence. Een jonge kunstenaar komt naar de senioren toe en verblijft twee maanden in hun omgeving. Met AIR wil Netwerk Gekleurd Grijs in samenwerking met Welzijn Sedna de kunsten nog dichterbij de mensen brengen en de inwoners intensief bij het maakproces betrekken.

Gekleurd Grijs Festival
In woonwijkcentrum Holdert vindt op 20 april 2018 festival Gekleurd Grijs plaats. Een festival waar het publiek kan genieten van muziek, dans en exposities en mee kan doen aan allerlei workshops. Het Gekleurd Grijs Festival wordt georganiseerd door en voor senioren en hun familie.

Emmen - Vergrijzing? Prachtig
Meest gelezen