Doetinchem - Spiegelbeeld

Gemeente - De Gruitpoort


Samen bouwen aan een vitale stad voor alle leeftijden, dat is waar Doetinchem voor staat. Door middel van cultuurparticipatie van ouderen beoogt de gemeente de kwaliteit van hun leven en welbevinden te versterken en hun sociaal maatschappelijke participatie te vergroten.

Ter verdere ondersteuning van het ouderenbeleid heeft de gemeente zich gecommitteerd aan het Age Friendly Cultural City-traject. Daarin werkt de gemeente samen met De Gruitpoort. Die stichting is al geruime tijd bezig met ouderen en cultuurparticipatie in het programma Lang Leven Kunst en Naoberschap. Doetinchem wil cultuur nog sterker inzetten om ouderen vitaal te houden en mensen met elkaar te verbinden. Daarom is ook stichting Buurtplein bij het traject betrokken.

Lang Leve Kunst en Naoberschap –Spiegelbeeld
Met het project Spiegelbeeld wil De Gruitpoort op een locatie een projectteam van ouderen en zorgprofessionals verbinden aan een projectteam van kunstenaars. Samen bepalen ze de inhoud van kunstblokken met theater, beeldende kunst, verhalen schrijven, muziek, dans en interdisciplinaire activiteiten. Het doel is om de beste aanpak te vinden om de groep kwetsbare ouderen te bereiken en mee te krijgen. In 2018 zal dit project op nog een andere locatie worden uitgevoerd.

Buurtplein –Generatiesporen
Het samengaan van twee scholen in Gaanderen is de aanleiding voor het project Generatiesporen. Het draait bij dit project om het zichtbaar maken van sporen van generaties en hoe het dorp de persoonlijke geschiedenis van ouderen heeft gevormd. Tijdens de activiteiten die Buurtplein samen met lokale verenigingen gaat opzetten, worden ervaringen en verhalen van ouderen verzameld en gedeeld met jongeren.

Doetinchem - Spiegelbeeld
Meest gelezen