Deventer - Krasse Fratsen

Gemeente - Fit-ART


De gemeente Deventer heeft een samenwerkingsovereenkomst met cultuurpartners om een cultuurmenu 60+ vorm te geven. Doelstelling is een gevarieerd en uitdagend programma voor ouderen waarbij talentontwikkeling voorop staat. Door bezuinigingsrondes is de uitvoering van dit cultuurmenu onder druk komen te staan. Aanhaken bij het Age Friendly Cultural Cities-programma, met name via het project 'Krasse Fratsen', kan hier weer schwung aan geven.

Krasse Fratsen
Ouderen gaan in twee wijken samen met de kunstenaars en vrijwilligers van Krasse Fratsen aan de slag. Zij visualiseren hun dromen, wensen en talenten op een poëtische, muzikale, beeldende of theatraal manier. Ouderen doen én denken mee in het hele proces en zijn de stralende sterren bij de eindvoorstelling. Stichting Fit-ART wil dat kwetsbare ouderen zelf hun plek (weer) vinden in de samenleving. Dat kan als zij zelf hun mogelijkheden herontdekken en grip krijgen op hun levenskracht.
De gemeente financiert het project, Fit-ART is verantwoordelijk voor de uitvoering. De stichting werkt daartoe nauw samen met de sociale teams, WijDeventer, beleidsmedewerkers Cultuur en Welzijn, kunstenaars en partners in de wijk. In het voorjaar van 2018 vindt de Manifestatie Krasse Fratsen plaats. Hier geven alle deelnemers acte de presence, met kleine previews van onderdelen die te zien zullen zijn op het eindfestival.

Vervolgactiviteiten
Fit-ART stuurt aan op zeker drie initiatieven die doorgaan en die al tijdens het project Krasse Fratsen georganiseerd worden. De stichting wil de opgedane kennis en kunde met een maatwerktraject direct inzetten door bij bedrijven en serviceclubs financiering te vinden voor de vervolgactiviteiten.

Deventer - Krasse Fratsen
Meest gelezen