Den Haag - Levenskunst

Koorenhuis

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 20.000,-

Het te verduurzamen project binnen Age Friendly Cities is Levenskunst. Om ouderen die zelfstandig wonen en ouderen in de zorgcentra meer met elkaar te verbinden hebben zorgcentrum Florence en Centrum voor de kunsten Koorenhuis dit op maat gemaakte programma ontwikkeld. Laagdrempelig, verbinding met de omgeving en zelfredzaamheid zijn hierbij de speerpunten. Behalve een koor en een dansgroep, kunnen ouderen deelnemen aan een theatercursus en een beeldende kunstclub. Uitgangspunt bij iedere kunstvorm is dat er wordt uitgegaan van wat de cliënten zelf kunnen. De samenwerking tussen Florence en het Koorenhuis levert een aantal jaren al bijzondere projecten op waaraan senioren kunnen deelnemen.

Den Haag wil ouderen stimuleren aan kunst en cultuur te doen. Het draagt bij aan het vergroten van hun sociale contacten en bevordert hun persoonlijk welbevinden. De gemeente wil zo veel mogelijk ouderen bereiken en kennis laten maken met het cultuuraanbod. De stad is aangesloten bij het WHO Age Friendly City Network en heeft hiervoor het Den Haag Senior Vriendelijke Stad programma ontwikkeld. Hierin zijn diverse partijen uit de culturele sector, zorg en welzijn en de gemeente nauw met elkaar verbonden.

Manifestatie
Op 28 oktober 2016 vond er een manifestatie plaats waarbij Den Haag zijn visie deelde op het thema ouderen en cultuurparticipatie met beleidsmakers (cultuur, zorg, welzijn), alle betrokken partijen en deelnemers. De manifestatie werd tevens bezocht door de jury van de eerste BNG Bank Lang Leve Kunst prijs. Zij beoordeelden de stad op hoe ze zich als Age Friendly Cultural City op de kaart hadden gezet. De prijs, een bedrag van 20.000 euro, ging uiteindelijk naar Amsterdam. De feestelijke prijsuitreiking was op 23 november in de Stadsschouwburg Utrecht.

Bekijk het filmpje Age Friendly Cultural City Den Haag.

Den Haag - Levenskunst
Meest gelezen