Amsterdam - Twee keer kijken

FOAM en OBA

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 20.000,-

Sinds 2014 is Foam Fotografiemuseum Amsterdam intensief aanwezig in zes Amsterdamse stadsdelen met het intergenerationele project Twee keer kijken. Dit talentprogramma, ontwikkeld in nauwe samenwerking met lokale instellingen, scholen, ouderencentra, GeneratieLab, de Gemeente en de doelgroepen zelf, brengt oudere en jongere buurtbewoners met elkaar in contact door middel van het medium fotografie. Enerzijds willen ze ermee een bijdrage doen aan sociale cohesie en inspelen op de problematiek rondom vergrijzing, zoals de vereenzaming van ouderen. Anderzijds willen ze twee generaties aansporen om hun talenten te (her)ontdekken en te ontwikkelen door actief aan kunstbeoefening te doen.

Foam zal zich inzetten om een duurzaam vervolg te kunnen geven aan Twee keer kijken. Het concrete resultaat is een volledig uitgewerkte methodiek over actieve kunstbeoefening bij ouderen in een intergenerationeel project met de nadruk op fotografie. De methodiek van Twee keer kijken en de kennis over intergenerationeel werken zetten ze in bij een nieuw project: Amsterdam vertelt. Hiervoor is de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) hun partner, die zelf ook al beleid voert gericht op ouderen. Samen willen de OBA en Foam buurtbewoners van verschillende generaties bereiken via een vrolijk, herkenbaar en aantrekkelijk project. Deelnemers leren over het vertalen van beeld in woord en andersom: het verbeelden van woord in een foto. Door hen samen actief aan de slag te laten gaan met fotografie en verhalen vertellen streven de OBA en Foam ernaar om buurtbewoners (opnieuw) in contact te brengen met hun eigen talenten en met elkaar.

Deze samenwerking past uitstekend binnen het grotere plan van de Gemeente Amsterdam om de stad samen met de OBA als Age Friendly Cultural City op de kaart te zitten. De gemeente wil het sociale weefsel in de stad sterker maken, specifiek in complexe gebieden waar meer kwetsbare groepen ouderen wonen. Actief blijven meedoen aan het Amsterdamse leven is een vorm van preventie waarmee kan worden voorkomen dat ouderen sociaal geïsoleerd raken. De infrastructuur en het netwerk dat de OBA heeft via haar 25 vestigingen in de verschillende wijken is de basis waarop de gemeentelijke initiatieven op weg naar een Age Friendly Cultural City verder ontplooid kunnen worden.

Manifestatie
Op 3 november 2016 vond er een manifestatie in Amsterdam plaats waarbij de visie als stad op het thema ouderen en cultuurparticipatie werd gedeeld met beleidsmakers (cultuur, zorg, welzijn), alle betrokken partijen en deelnemers. De manifestatie werd bezocht door de jury van de eerste BNG Bank Lang Leve Kunst prijs. Deze prijs, een bedrag van 20.000 euro, ontving Amsterdam omdat zij zich als beste Age Friendly Cultural City op de kaart heeft gezet. De feestelijke prijsuitreiking vond plaats op 23 november in de Stadsschouwburg Utrecht.

Bekijk het filmpje Age Friendly Cultural City Amsterdam.

Amsterdam - Twee keer kijken
Meest gelezen