Raad van toezicht

Voorzitter
De heer drs. K. Boutachekourt, directeur Publinc Management Consulting 

Leden
De heer J.A. de Boer, 
Projectleider Kennis en Debat Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018
Mevrouw J.W.M. Buys
, oud-directeur Fontys Lerarenopleiding Tilburg
De heer mr. D.G.M. Ceder, advocaat en eigenaar van Ceder Advocatuur
Mevrouw C. Leemereise, Organisatieadvies/ programmamanager Agile organisatieontwikkeling & HR Sociale Verzekeringsbank
De heer drs. J. Sebel RA
, registeraccountant bij PriceWaterhouseCoopers
Mevrouw mr. F. Spijker
, wethouder D66 Leiden
De heer G.J.A.M. van der Vossen, vennoot Holland Consulting Group

Je kunt hier doorklikken naar het Reglement Raad van toezicht.

Medewerkers van het Fonds worden ingeschaald volgens de BBRA. Het RSIN nummer van het Fonds is 818426135 en het KVK nummer is 27305088