We zijn onderweg ...

We bereiden ons voor op de beleidsperiode 2021-2024.
Vertrekpunt is ons motto: Cultuur maakt iedereen. 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. In het onderwijs leggen we met cultuureducatie de basis voor ieder kind. Daarnaast moet iedereen die dat wil in zijn vrije tijd de mogelijkheid hebben zich verder te ontwikkelen. Ook degenen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Op een manier die bij je past, dichtbij en met kwaliteit. Zo draagt het Fonds bij aan een open samenleving waarin iedereen zijn creativiteit kan ontwikkelen.
Vanuit die basis gaan we onderweg. Onderweg naar nieuw beleid. We onderzoeken trends en ontwikkelingen, sporen kansen op en maken keuzes. Waar vraagt ons beleid om continuïteit en stabiliteit? En waar geven we nieuwe energie de ruimte?

De route
De komende tijd zijn we onderweg. In 2018 en begin 2019 zijn we in gesprek. We luisteren, vatten samen en vragen door. In 2019 zetten we de basis van ons nieuwe beleidsplan neer. Waar bouwen we verder? Waar springen we in het diepe? Ook hierover gaan we in gesprek. Zodat we aan het einde van dit jaar de woorden op papier kunnen zetten. De woorden die echt gaan leven als cultuurmakers in het hele land ermee aan de slag gaan.
Vanaf 2021 geven we met ons nieuwe beleidsplan in de hand uitvoering aan aangescherpte en nieuwe subsidieprogramma’s en stimuleringsregelingen.

 

  

 

De route van OCW

Op donderdag 11 april nam de minister het adviesrapport van de Raad voor Cultuur in ontvangst. Dit rapport geeft de minister belangrijke input voor de uitgangspunten van de nieuwe subsidieperiode. Wij reageerden op het rapport met een gezamenlijke reactie van de zes rijkscultuurfondsen en een column van onze directeur. Meer informatie over de ontwikkeling van het beleid staat op deze pagina van het ministerie van OCW. 

Op 11 juni presenteerde de minister haar uitgangspunten voor het beleid van 2021-2024. Een uitgebreide terugblik daarop staat op deze pagina. De brief zelf is hier te vinden. Wat direct opvalt is de grote aandacht voor cultuureduatie en -participatie. Een richting waar wij natuurlijk erg blij mee zijn. De uitgangspuntenbrief en de aangenomen moties daarop, vormen belangrijke handvatten voor ons eigen beleid.

 

... maar reizen niet alleen.

Daarom vragen we op verschillende momenten aan mensen om bij ons in te stappen. Tijdens ronde tafelgesprekken, in toekomstlabs en werksessies met jongeren halen we zoveel mogelijk input op.

Jongeren aan zet: samenwerking Kidsmindz 
Waarom zijn jongeren de afgelopen jaren minder gaan dansen, filmen, fotograferen, vloggen, rappen, schilderen, zingen..? En hoe zouden wij kunnen zorgen dat jongeren dat weer meer gaan doen? Dat willen we graag weten.
Daarom vragen we jongeren naar wat hén aanspreekt. En naar wat hen misschien tegenhoudt om in hun vrije tijd cultuur te maken. Of wat zij nodig hebben om actief iets te doen met hun culturele interesses.
We doen dat samen met Kidsmindz. Zij begeleiden een groep jongeren die ons gaan adviseren. Dat kan voor ons aanleiding zijn om een subsidieregeling te maken met als doel dat meer jongeren in hun vrije tijd actief cultuur gaan maken. Of om op een andere manier aandacht te geven aan cultuur maken door jongeren! Dit voorjaar komen de jongeren met hun advies. Over de stappen die ze zetten, vertellen we binnenkort meer.

"Waarom zou je het niet doen? Je leeft maar 1 keer!" Deelnemer Kidsmindz over cultuur maken. 

 

Labs 2021-2024 (najaar 2018)
In twee labsessies gingen we samen met zo'n 100 makers en denkers uit het veld op zoek naar de toekomstformule voor cultuurparticipatie en cultuureducatie. We gingen in kleine groepen in gesprek over de elementen die niet mogen ontbreken in deze toekomst. Welke praktijkervaring nemen we mee en waar kan het Fonds voor Cultuurparticipatie verschil maken?