We zijn onderweg

We bereiden ons voor op de beleidsperiode 2021-2024.
Vertrekpunt is ons motto: Cultuur maakt iedereen. 

Iedereen verdient de kans om zijn of haar creativiteit te ontwikkelen. In het onderwijs leggen we met cultuureducatie de basis voor ieder kind. Daarna moet iedereen die dat wil in zijn vrije tijd de mogelijkheid hebben zich verder te ontwikkelen. Ook voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Op een manier die bij je past, dichtbij en met kwaliteit. Zo draagt het Fonds bij aan een open samenleving waarin iedereen zijn creativiteit kan ontwikkelen.

Vanuit die basis gaan we onderweg. Onderweg naar nieuw beleid. We onderzoeken trends en ontwikkelingen, zien kansen en maken keuzes. Waar vraagt ons beleid om continuïteit en stabiliteit? En waar geven we nieuwe energie de ruimte?

De route
De komende tijd zijn we onderweg. In 2018 gaan we in gesprek. We luisteren, vatten samen en vragen door. In 2019 zetten we de basis van ons nieuwe beleidsplan neer. Waar bouwen we door? Waar springen we in het diepe? Ook hierover gaan we in gesprek. Zodat we aan het einde van dat jaar de woorden op papier kunnen zetten. De woorden die pas echt gaan leven als cultuurmakers in het hele land ermee aan de slag gaan.

Vanaf 2021 geven we met ons nieuwe beleidsplan in de hand uitvoer aan aangescherpte en nieuwe subsidieprogramma’s en stimuleringsregelingen.

Praat mee in onze labs

We zijn onderweg, maar reizen liever niet alleen. Stap je in? 

Labs 2021-2024 
In de labs 2021-2024 vinden we met elkaar de toekomst van cultuurparticipatie en cultuureducatie uit. Op basis vraagstukken gaan we in kleine groepen in gesprek over de elementen die niet mogen ontbreken in deze toekomst. Welke praktijkervaring nemen we mee en waar kan het Fonds voor Cultuurparticipatie verschil maken? Er zijn inmiddels twee labs geweest. 

De toekomst van CULTUURPARTICIPATIE

Dinsdag 13 november 2018
Werkwarenhuis Den Bosch

Vraagstuk
Hoe ziet cultuurparticipatie er in een veranderende samenleving uit? Wat zijn nieuwe vormen en behoeftes van cultuurmakers? En hoe zorgen we voor mogelijkheden voor iedereen, dichtbij en met kwaliteit?

De toekomst van CULTUUREDUCATIE
Donderdag 15 november 2018
Werkwarenhuis Den Bosch

Vraagstuk
De afgelopen jaren is een stevige impuls gegeven aan cultuuronderwijs in het PO en vmbo. Wat zijn de ambities voor de toekomst? En hoe kunnen we de samenwerking tussen onderwijs, cultuur en de verschillende overheden verder ontwikkelen en borgen?

 

Digitale input

Kan je niet bij de labs zijn maar wil je wel reageren? Graag! Digitale input is ook zeer welkom. Alle vraagstukken die tijdens de labs besproken worden vind je ook hieronder. Mail je input naar communicatie@cultuurparticipatie.nl. Alles wat we binnenkrijgen wordt gelezen en nemen we mee op onze reis.

Vraagstukken cultuurparticipatie

Vraagstukken cultuureducatie