• Management Team
  Jan Jaap Knol

  Jan Jaap Knol

  directeur-bestuurder

  Jan Jaap is als directeur-bestuurder eindverantwoordelijk voor de algemene leiding, de strategische beleidsontwikkeling en de externe contacten.

  030 - 233 60 31
 • Jerry de Bie

  Jerry de Bie

  business controller a.i.

  Jerry is eindverantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering, waaronder financiën, ICT en de huisvesting.

  030 - 233 60 42
 • Saskia van Ooij

  Saskia van Ooij

  programmamanager

  Saskia is eindverantwoordelijk voor de beleidsprogramma's en subsidieregelingen. 

  030-751 27 68
 • Marijne Tesser

  Marijne Tesser

  communicatiemanager

  Marijne is eindverantwoordelijk voor de communicatie en marketing van het Fonds. 

  030 233 60 52
 • Team educatie
  Olav Dorst

  Olav Dorst

  programma adviseur

  Olav is inhoudelijk betrokken bij Cultuureducatie met Kwaliteit, Impuls Muziekonderwijs. muziek op pabo's en Cultuureducatie in het vmbo. 

  030 - 233 60 56
 • Julie Flesseman

  Julie Flesseman

  programma adviseur

  Julie is inhoudelijk betrokken bij Cultuureducatie met Kwaliteit, Mediakunst- en Ergoededucatie, Impuls muziekonderwijs en MeeMaakPodia.

  030-233 60 55
 • Ingrid Henzen

  Ingrid Henzen

  programma adviseur

  Ingrid is inhoudelijk betrokken bij Cultuureducatie met Kwaliteit, Mediakunst- en erfgoededucatie, Impuls muziekonderwijs en Cultuureducatie in het vmbo.

  030 - 233 60 47
 • Sofieke Opdam

  Sofieke Opdam

  programmamedewerker

  Sofieke is programmamedewerker bij Cultuureducatie met Kwaliteit, Cultuureducatie in het vmbo en Jonge Kunst Duitsland-Nederland.

  030 - 233 60 39
 • Marie-Louise Smolenaars

  Marie-Louise Smolenaars

  senior programma adviseur

   
  Marie-Louise is inhoudelijk verantwoordelijk voor Cultuureducatie met Kwaliteit. 

  030 - 233 60 36
 • Eylem Tanir

  Eylem Tanir

  programma adviseur

  Eylem is inhoudelijk betrokken bij Cultuureducatie met Kwaliteit, Impuls Muziekonderwijs, muziek op pabo's en Cultuureducatie in het vmbo.

  030 - 233 60 48
 • Karlijn op het Veld

  Karlijn op het Veld

  senior programma adviseur

   
  Karlijn is inhoudelijk verantwoordelijk voor Cultuureducatie in het vmbo en Mediakunst- en Erfgoedecucatie.

  030 233 60 53
 • Femie Willems

  Femie Willems

  senior programma adviseur

   
  Femie is inhoudelijk verantwoordelijk voor Muziek op pabo's en Impuls Muziekonderwijs. 

  030 - 233 60 33
 • Team participatie
  Jan ten Berge

  Jan ten Berge

  Senior programma adviseur


  Jan is inhoudelijk verantwoordelijk voor het Immaterieel Erfgoed.

  030-750 02 51
 • Petra ten Brinke

  Petra ten Brinke

  programma adviseur

  Petra is inhoudelijk betrokken bij MeeMaakPodia en Talentontwikkeling & Festivals.

  030 - 233 60 40
 • Caro Burggraaf

  Caro Burggraaf

  programma adviseur

  Caro is inhoudelijk betrokken bij Internationaal, Immaterieel erfgoed, Urban Arts Talent en Jij maakt het mee.

  030 - 751 09 22
 • Giovanni Campbell

  Giovanni Campbell

  programma adviseur

  Giovanni is inhoudelijk betrokken bij Jij maakt het mee, Age Friendly Cities, Talentontwikkeling & Festivals en Urban. 

  030 - 233 60 38
 • Jeroen van Dijk

  Jeroen van Dijk

  senior programma adviseur


  Jeroen is inhoudelijk verantwoordelijk voor Age Friendly Cultural Cities en The art of impact.

  030-750 02 52
 • Lidian Fleers

  Lidian Fleers

  programma adviseur

  Lidian is inhoudelijk betrokken bij Jij maakt het mee, Age Friendly Cities en Jonge Kunst Duitsland - Nederland.

  030 - 233 60 54
 • Anita Hazeu

  Anita Hazeu

  programmamedewerker

  Anita is programmamedewerker bij Jij maakt het mee, Talentontwikkeling & Festivals, MeeMaakPodia, Age Friendly Cities en juridisch medewerker voor de bezwarencommissie.

  030 - 233 60 41
 • Arie Koelemij

  Arie Koelemij

  programma adviseur

  Arie is inhoudelijk betrokken bij Talent en Festivals, Immaterieel erfgoed en Jij maakt het mee.

  030 - 233 60 45
 • Willemijn in 't Veld

  Willemijn in 't Veld

  senior programma adviseur

   
  Willemijn is tijdelijk gedetacheerd bij het Ministerie van OCW. 

  030 - 233 60 35
 • Karin Verbeek

  Karin Verbeek

  Beleidsadviseur

  Karin ontwikkelt Fondsbreed beleid, onder andere op het gebied van inclusiviteit, de Fair Practice Code, en onderzoek en monitoring. Ze is projectleider van het Beleidsplan 2021-2024.

  030 - 750 02 50
 • Dik Verhoef

  Dik Verhoef

  programmamedewerker

  Dik is programmamedewerker bij Immaterieel erfgoed, Archeologieparticipatie, Vrijwilligersregeling en Toegankelijkheid en participatie digitaal erfgoed.

  030 - 225 00 17
 • Stefanie Weijsters

  Stefanie Weijsters

  Senior programma adviseur

   
  Stefanie is inhoudelijk verantwoordelijk voor o.a. MeeMaakpodia, Talent & Festivals, JMHM en de Matchmakers.

  030-233 60 44
 • Communicatie
  Nancy Scheeve

  Nancy Scheeve

  communicatieadviseur

  Nancy is communicatieadviseur en onder andere betrokken bij Jonge Kunst, Age Friendly Cultural Cities, en MeeMaakPodia.

  030 - 233 60 34
 • Elgar Snelders

  Elgar Snelders

  communicatieadviseur

  Elgar is communicatieadviseur en onder andere betrokken bij Cultuureducatie met Kwaliteit, Impuls muziekonderwijs en Jij maakt het mee. 

  030 233 60 43
 • Financiële administratie
  Esther van Beek

  Esther van Beek

  administrateur

  Esther is verantwoordelijk voor de debiteuren- en crediteurenadministratie. Ook ondersteunt zij de controller bij managementrapportages.

  030 - 233 60 50
 • Dounia Boucharka

  Dounia Boucharka

  financieel adviseur

  Dounia is verantwoordelijk voor de debiteuren- en crediteurenadministratie. Ook ondersteunt zij de controller bij managementrapportages.

  030 - 233 60 51
 • ICT
  Rianne Neeleman

  Rianne Neeleman

  applicatie- en informatiebeheer

  Rianne verzorgt het beheer van Mijn Fonds, het systeem waarin de subsidieaanvragen worden verwerkt en de informatievoorziening.

  030 - 233 60 49
 • Juridische zaken
  Roy Melcherts

  Roy Melcherts

  jurist

  Roy is verantwoordelijk voor de juridische zaken die betrekking hebben op de regelingen van het Fonds. Tevens is Roy secretaris voor de bezwaarschriftencommissie. 

  030 - 233 60 32
 • Secretariaat
  Marca Meijer

  Marca Meijer

  managementassistent

  Marca ondersteunt het managementteam,verzorgt het agendabeheer en is het aanspreekpunt voor diverse facilitaire en HR zaken binnen de organisatie.

  030 - 233 60 46
 • Sanneke van Zijll

  Sanneke van Zijll

  Secretaresse-receptionist


  Sanneke ontvangt de gasten bij het Fonds en ondersteunt de collega's. 

  030 233 60 30
 • Mo

  Mo

  Duurzaamheidsmascotte

  Mo is het door het Fonds geadopteerde lammetje van de Treek Wisselkudde op de Utrechtse Heuvelrug. Hij staat symbool voor onze aandacht voor duurzaamheid.

  030 233 60 30
Meest gelezen