Communicatierichtlijnen

Wanneer je subsidie ontvangt van het Fonds vragen we je hierover te communiceren. Door zichtbaarheid van je project via onze en je eigen kanalen, vergroten we de impact. Zo laten we met elkaar zien hoe we bijdragen aan cultuurparticipatie.

Richtlijnen
In de communicatiehandreiking vind je alle richtlijnen overzichtelijk op een rij:

Communicatiehandreiking

Ontvang je een bijdrage uit een van de onderstaande subsidieregelingen, dan hebben we een aangepaste communicatiehandreiking:


Verder vind je onder de diverse subsidieregelingen ook een verwijzing naar de communicatierichtlijnen.

Vermelding Fonds en logogebruik
We verzoeken je in alle publicaties en berichtgeving over je activiteit (bijvoorbeeld persberichten, website, advertenties, flyers en uitnodigingen) duidelijk te vermelden dat de activiteit mede mogelijk wordt gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Je mag ook het subsidiebedrag communiceren.

Bij het logo kun je de volgende standaardzin gebruiken:
Nederlands: Deze activiteit (of naam activiteit) is (mede) mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt initiatieven die meedoen aan cultuur stimuleren.
Engels: This event (or name of the event) is supported by The Cultural Participation Fund. The Cultural Participation Fund aims to encourage and increase participation in the arts and culture.

Wil je vanaf de omschrijving op je eigen website ook doorlinken naar de website van het Fonds?

Er zijn drie basisprincipes voor het gebruik van het logo:

  • Geef het logo altijd voldoende witruimte.
  • Het logo dient altijd schuin gedraaid te blijven. De hoek mag dus niet aangepast worden.
  • Het logo mag niet aangepast worden in kleur (tenzij het zwart-wit logo gebruikt wordt).


Logo's
Er zijn drie versies van het logo. Je mag zelf kiezen welke je gebruikt. Je kunt het logopakket hier downloaden.

Voor de subsidieregelingen Jijmaakthetmee en Duitsland-Nederland: Jonge Kunst hanteren we de logo's:


Promotiemateriaal
Het Fonds heeft verschillende promotiematerialen zoals ballonnen, banners, schudeitjes en folders. Heb je een bijeenkomst waarbij je dit materiaal goed kunt gebruiken? Vraag dan gerust wat exemplaren bij ons op via communicatie@cultuurparticipatie.nl onder vermelding van je activiteit en het aantal bezoekers of participanten.

Standaard persbericht
Om aandacht te krijgen in de (lokale) pers en media is het belangrijk om te investeren in uw contacten met journalisten en deze regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in je project. Het feit dat je subsidie krijgt van een landelijk cultuurfonds is nieuws dat je kunt verspreiden onder je perscontacten.

Standaard Persbericht

Houd ons op de hoogte met beeld en verhaal!
In de aanloop en na afloop van je project verspreiden we graag via social media en ons online magazine mooie beelden en verhalen uit je project. Dat zegt zoveel meer dan een projectbeschrijving alleen. Heb je foto's of filmpjes van je activiteit? Heeft een regionale omroep of krant een item gemaakt over je project? Heb je bijzondere quotes van deelnemers aan je project? Mail het naar communicatie@cultuurparticipatie.nl. Ook kun je aankondigingen of foto’s posten op de Facebookpagina van het Fonds. Of twitter naar het Fonds. Zo kan het Fonds op zijn beurt jouw communicatie ondersteunen en verder verspreiden. 

Als je ons materiaal toestuurt gaan we ervan uit dat we dit mogen gebruiken voor onze communicatie-uitingen (zoals nieuwsbrief, publicaties, jaarverslagen, website, online magazine en sociale media).
Als hier restricties aan zitten kun je dit vermelden in je e-mail.

Tips
Meer tips? Bekijk onze hulp bij het opzetten en uitvoeren van je communicatiestrategie.

Communicatietips

Vragen?
Heb je hierover nog vragen, neem dan contact op met een van de communicatieadviseurs van het Fonds: Nancy Scheeve of Elgar Snelders.