Adviescommissie

Om een deskundig, betrouwbaar en eerlijk oordeel over de aanvragen te vellen, laten we ons adviseren door speciaal ingerichte adviescommissies. Hieronder vind je een overzicht van de leden. 

Meer weten over de drijfveren van onze adviescommissieleden? Lees de portretten van Vincent Koreman en Ilrish Kensenhuis in onze serie Cultuur maakt iedereen

 

Voorzitters

Daniëlle Koelemij
Met haar deskundigheid op het gebied van cultuur, onderwijs, politiek en maatschappelijke initiatieven verbindt Daniëlle Koelemij mensen en ideeën aan elkaar, om samen sociaal-artistieke droomplannen te realiseren. Ze is eigenaar van advies- en trainingsbureau iDee Doet en voorzitter raad van toezicht in het voortgezet onderwijs. Daniëlle was ook jaren actief als FCP-adviseur en coach bij Jij maakt het mee.

#coach #communicatie #organisator #onderwijs #urban #creativiteit

 

Benjamin Koolstra
Benjamin was actief in bestuur en directie van diverse theaterpodia in Nijmegen, Arnhem en Kampen en ontwikkelde het concept voor het Stedelijk Museum Kampen. Met zijn eigen adviesbureau ondersteunt hij kunst- en cultuurorganisaties en overheden, op strategisch niveau en als uitvoerend manager. Zo hielp hij de Grote Kerk van Zwolle om te bouwen tot academiehuis en is hij nu directeur ad interim van het Stedelijk Museum Zwolle.

#cultureelondernemer #bestuur

Barry Lommen
Na zijn opleiding schoolmuziek is Barry zestien jaar actief geweest als muziekdocent. Daarna werd hij onder meer schoolleider van een VMBO-school in Almere waar veel aan kunst en cultuureducatie werd gedaan. Op dit moment is hij bestuurder van drie brede scholengemeenschappen in Lelystad.

#onderwijs #VO #VMBO

Paolo Martina
Paulo is directeur van Museum Drachten: een museum met een vooraanstaande collectie moderne kunst. Daarnaast is hij lid van de Programmaraad van de Museumvereniging en bestuurslid van het Prins Bernard Cultuurfonds Friesland.

#kunst #design #publieke ruimte #erfgoed #Friesland

 

Frits Wielders
Frits Wielders is beeldend kunstenaar en concept- en beleidsontwikkelaar. Opgeleid als docent beeldende kunst en vormgeving is hij werkzaam geweest in alle lagen van het VMBO en aansluitend als lerarenopleider beeldende kunst en vormgeving op de pabo. Bij het CITO was hij werkzaam als toetsdeskundige en bij Thieme Meulenhoff als adviseur en eindredacteur van diverse lesmethodes.

#onderwijs #VO #pabo #VMBO #beeldendekunst #CITO

 

Leden 

 
Maria van der Aalsvoort
Maria is neerlandicus en beeldend kunstenaar. Ze was zelfstandig adviseur op het gebied van cultuur en educatie en lerarenopleider aan een pabo. Als vakdidacticus aan de Radboud Universiteit Nijmegen promoveerde ze op onderzoek naar (taal)culturele inhoud in het examen Nederlands. Ze werkt nu opnieuw als adviseur en beeldend kunstenaar en is voorzitter van de Cultuurraad Eindhoven en van de vakcommissie Nederlands 10voordeleraar Vereniging Hogescholen.

#letteren #onderwijs #leraren #pabo

Mustapha Akchich
Mustapha is beleidsmedewerker bij de gemeente Leiden en lid van de Raad van Toezicht bij de SKVR. Al tijdens zijn rechtenstudie was hij actief als raadslid en later als lid van de gebiedscommissie van het Rotterdamse stadsdeel Delfshaven, wat hem inzicht gaf in lokaal bestuur en de lokale politiek. Hij zet zich in voor participatie en voor kunst- en cultuureducatie die voor alle Rotterdammers toegankelijk is.

#cultuurparticipatie #ouderenparticipatie #bestuur

 

 

Marjolijn Boersma
Violiste Marjolijn Boersma is werkzaam bij Codarts, hogeschool voor de kunsten, onder meer als docent viooldidactiek en muziekpedagogiek. Zij bereidt haar studenten op verschillende manieren voor op het werk in de cultuureducatie.

#muziek #conservatoria #didactiek
 
Judith Boessen
Judith is hoofdredacteur van Kunstzone, tijdschrift voor kunst- en cultuureducatie. Daarnaast schrijft zij over kunst en cultuur, voor bijvoorbeeld Mister Motley en de Groene Amsterdammer. Judith is educational designer en werkte onder andere voor AKV Sint Joost, Fontys en ArtEZ hogeschool voor de kunsten.

#educatie #kunsteducatie #journalistiek

 
Mohamed Yusuf Boss
Mohamed is een danser, choreograaf en theatermaker uit Groningen. Vanuit het initiatief X_YUSUF_BOSS creert Mohamed een huis voor verhalen. Een plek waar er ruimte is voor het ieders verhaal. Mohamed z’n werk vertrekt vaak vanuit maatschappelijke context. Een zoektocht naar hoe kunst nog meer kan delen. Daarnaast is hij werkzaam als docent Lucia Marthas Institute of Performing Arts & schuift vaak aan bij gesprekken over kunst en cultuur.

#participatie #urban #dans

 
Ben Bregman
Ben is adviseur Erfgoed & Onderwijs bij Erfgoed Gelderland. Hij adviseert musea over het begeleiden van schoolklassen en het ontwikkelen van lesmateriaal in musea. In deze functie heeft hij veel contact met musea en andere erfgoedorganisaties in de provincie. Van huis uit is hij geschiedenisleraar.

#erfgoed #musea #onderwijs

Sedat Bugdaci
Sedat is als eigenaar van TRITIKO Management een business developer in verschillende creatieve vakgebieden. Hij is o.a oprichter en directeur van Den Haag FM/TV en FunX en bestuurslid bij de Leidse omroep Unity FM/TV. Hij heeft ervaring opgebouwd als marketingmanager van Culturalis Theater en zakelijk leider van Breaking Ground, een platform voor Europese filmstudenten. Momenteel is hij directeur van Stichting Hoedje van Papier en onafhankelijk voorzitter bij adviescommissies van meerdere cultuurfondsen.

#radio #tv #media #film

Ikram El Ouardi
Ikram is een sociaal onderneemster uit Amsterdam, die zich inzet voor de empowerment van jongeren en vrouwen. Zij is initiatiefneemster van het Leading Ladies Congres, een evenement in het teken van mode en ondernemerschap. Ze treedt geregeld op als motiverend spreekster en zet zich in voor innovatieve onderwijsvormen.

#talentontwikkeling #leiderschap #sociaalondernemen #educatie

 
 
Annet Dekker
Annet werkt als universitair docent bij Media Studies: Archival and Information Studies aan de Universiteit van Amsterdam en is medeoprichter van het Centre for the Study of the Networked Image in London, een samenwerking tussen The Photographers' Gallery en LSBU in Londen. Ze schrijft over alles wat te maken heeft met techniek en kunst, en als onafhankelijk curator zet ze zich nationaal en internationaal in voor de kunsten.

#media #netwerken #gender #academicus #digital #research #curator


 
Jarrod Francisco
Jarrod is directeur van het Amsterdamse productiehuis Likeminds. Na een studie rechten en de sociale academie, werkt Francisco als programmamedewerker bij Paradiso en als artistiek en educatief medewerker bij NEStheaters. Als cultureel jongerenwerker bij de welzijnsorganisatie BZO, in Amsterdam Zuidoost, kwam hij in contact met de broers Glen Faria en Melvin Faria en Adeiye Tjon met wie hij in 2001 Stichting Likeminds oprichtte.

#theater #talentontwikkeling

Renée van der Grinten
Renée is een freelancer voor een breed aanbod op het gebied van film, VR, web en tv. Ze was lange tijd werkzaam bij het Nederlands Filmfonds, waar ze zich onder anderen bezig hield met de Experimentele Film en animatie. Sinds haar studie Film- en Televisiewetenschappen in Utrecht heeft de filmwereld haar niet meer losgelaten. Ze produceerde een aantal films en kwam steeds meer aan de redactie- en organisatiekant terecht. Haar brede mediakennis sluit dus goed aan bij de regeling Mediakunst en – erfgoededucatie.

#mediakunst #VR #film

Jephta Hermelink
Jeptha is programmamanager bij BonteHond voor KIDD, Cultuureducatie Met Kwaliteit Almere en KIDD+ voor het VMBO. Ze is educatiespecialist voor onderwijsprogramma’s op het gebied van theater, erfgoed, muziek en media.

#ondernemerschap #vernieuwing #cultuureducatie #erfgoed

Dominique Hoozemans
Dominique heeft veel bestuurlijke ervaring. Hij was directeur van diverse pabo's en voorzitter van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs. Sinds zijn pensionering is hij voorzitter van de stuurgroep Wetenschap + Technologie op pabo's.

#pedagogiek #pabo #bestuur

Gerrie Jonker
Als muziekdocente, zowel binnen- als buitenschools, adviseert Gerrie het Fonds vanuit de dagelijkse praktijk in het muziekonderwijs. Ze is momenteel cultuurcoach bij It Toanhûs, centrum voor de kunsten in Joure.

#muziekonderwijs #pabo #muziektheater #amateurkunst #communityart #Noord-Nederland

Frouke Jorna
Haar ervaring als basisschoolleerkracht komt Frouke goed van pas in haar werk als medewerker onderwijs, eerst bij het Rijksmuseum en nu bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Ze zit ook in het overkoepelende educatieorgaan van alle 44 Amsterdamse musea.

#talentontwikkeling #kunsteducatie #PO #musea

Ilrish Kensenhuis
Als sinds ze zelf op de theaterschool zat brengt Ilrish eigentijdse interpretaties van universele verhalen. Nu weet ze als theaterdocent en -maker jong publiek naar het theater te krijgen dat daar eerst nooit kwam. Daarnaast is ze als adviseur actief bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, gemeente Utrecht en Kunstraad Amsterdam. Meer over Ilrish op ons magazine.
#theatermaker #docent #talentontwikkeling #jongeren #VMBO

 

Anja van Keulen
Zoveel mogelijk mensen laten bijdragen aan het culturele klimaat, dat is Anja's doel. Ze werkte jarenlang als docent, van basisonderwijs tot in het HBO. Tegenwoordig verenigt ze onderwijs en cultuur, twee rode draden in haar leven. Na negen jaar als hoofd Educatie en Participatie bij het Concertgebouw, is ze nu hoofd van het Centrum Of Knowledge in Music Education, een samenwerking tussen de conservatoria in Den Haag en Rotterdam.


#pabo #muziekeducatie #participatie
 

Jurjen Klant
Jurjen is kunstvakdocent op het IJburg College in Amsterdam, waar hij ziet hoe waardevol goed georganiseerd kunstonderwijs is. Eerder werkte hij als zelfstandig theaterdocent en regisseur met diverse Amsterdamse theatergezelschappen.


#praktijkdocent #theaterregisseur #VMBO

 

Vincent Koreman
Een brug vormen tussen museum en stadsbewoners, dat is Vincents taak als stadscurator voor het Stedelijk Museum Breda. Hiervoor was hij jaren lang artistiek directeur van het ongepolijste festival Incubate en zette hij allerlei amateurkunstprojecten op. Het bekendste is wel het project met honderd piano's in de Tilburgse binnenstad, dat leidde tot de inmiddels vertrouwde stationspiano's.

#stadscurator #participatie #amateurkunst #muziek #festivals #educatie

Gábor Kozijn
Erfgoedspecialist Gábor is actief als onderzoeker, projectleider en (gast)docent over de volle breedte van zijn vakgebied. Hij werkt onder andere voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en voor het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed.

#erfgoed #docent #cultureelondernemer
 
Koosje Laan
Al tijdens haar studie cultuurwetenschappen in Amsterdam en Berlijn was Koosje actief bij culturele festivals en theaterproducties in binnen- en buitenland. Ze werkte voor een Berlijns theateragentschap en ontwikkelde diverse community arts-projecten in Amsterdam-Noord. Nu werkt ze voor stedelijk projectontwikkelaar Stad & Co. Ook is ze als zelfstandig cultureel adviseur en artiestenmanager verbonden aan Het Huis Utrecht en DOX.

#theater #festivals #talentontwikkeling #cultureelondernemer


foto: Eric Borghs

Marjanka van Maurik
Marjanka werkte jaren als vakdocent muziek op basisscholen en bij het Landelijk Centrum voor Muziek en Onderwijs. Tegenwoordig is ze opleidingsdocent muziek aan de Marnix Academie. De grote hoeveelheid werkgroepen, commissies en symposia in binnen- en buitenland waaraan ze actief meedoet, onderstreept haar betrokkenheid bij de ontwikkeling van kwalitatief hoogstaand muziekonderwijs.

#muziekonderwijs #onderwijskunde #pabo #PO

Thea Meijer
Ruim veertig jaar zet Thea zich in voor het onderwijs, en ze heeft er nog altijd plezier in. Ze begon als leerkracht en directeur basisonderwijs en is nu bestuursvoorzitter van SPO Utrecht, waar 35 scholen voor primair onderwijs onder vallen. Al die tijd bleef haar belangrijkste doel: jonge kinderen een stevige, brede basis meegeven.

#PO #pabo #onderwijskunde #bestuur

Mart Mooren
Cultuuraanjager, zo noemt Mart zich. Samen met verschillende sociale en culturele instellingen in Limburg ontwikkelt en leidt hij projecten met raakvlakken op sociaal-maatschappelijk en artistiek gebied. Hij kent de praktijk en stadswijken waar kunst en cultuur niet de boventoon voeren en weet precies wat werkt.

#ouderenparticipatie #Maastricht

Cécile Rongen
Klarinettiste Cécile voltooide naast het conservatorium ook de pabo. Ze is uitvoerend musicus in diverse beroepsorkesten en studieleider Contextual Studies aan het Utrechts conservatorium. Eerder hield ze zich bij Mocca, Expertisecentrum Cultuuronderwijs in Amsterdam, bezig met Leerlijnenlabs voor het primair onderwijs.

#muziek #cultuureducatie #PO #talentontwikkeling

 

Marieke Satter
Marieke heeft een schat aan praktijkervaring. Ze was dramadocent en -consulent in het primair onderwijs en gaf daarna les aan de opleiding voor Beroepskunstenaars in de Klas (BIK). Daar begeleidde ze kunstenaars uit verschillende disciplines om kunstprojecten op maat te ontwikkelen voor het onderwijs. Tegenwoordig is ze adviseur cultuuronderwijs bij K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur, in Assen.

#cultuureducatie #kunsteducatie #PO #Noord-Nederland


 

Marion Schiffers
Met haar grensoverschrijdende blik legt Marion verbindingen, zodat jong talent zich op passende wijze kan ontwikkelen binnen de amateurkunst en -cultuur, het onderwijs en richting de beroepspraktijk. Bij Codarts, Hogeschool voor de Kunsten Rotterdam, is ze daarvoor prima op haar plek.

#talentontwikkeling #intercultureel #dans #theater #pedagogiek #bestuur

Galit Shabi
Galit volgde de Rietveld Academie, waarna ze aan de slag ging als projectleider, theater- en dansprogrammeur, programmacoördinator en cultuureducatiecoördinator voor verschillende organisaties en festivals in Amsterdam en omstreken.

#urbanculture #communityart #podiumkunsten #cultureelondernemer

Karolina Spaić
Theatermaker en bruggenbouwer Karolina is artistiek directeur en regisseur bij het Amsterdamse ZID Theater. Haar specialisatie is complexe maatschappelijke vraagstukken omzetten in artistieke concepten, zowel nationaal als internationaal.

#theater #communityarts #cultuureducatie #diversiteit #internationaal

Allies Swinnen
Adviseur, innovator en coach Allies is een ervaren cultureel ondernemer, die zich inzet voor participatie en cultuureducatie. Ze voerde in opdracht van de gemeente Roosendaal een participatietraject uit met burgers die een nieuwe cultuurnota schreven, Cultuurnetwerk Roosendaal oprichtten en acht domeinoverstijgende prototypes realiseerden.

#amateurkunst #cultuureducatie #CMK #podiumkunsten #cultureelondernemer #Noord-Brabant #Zeeland

Peter Tol
Hij zag van dichtbij hoe de cultuureducatie zich ontwikkelde. Zo zette hij als docent aan de pabo de minor Kunst- en Cultuureducatie op en de opleiding tot intern cultuurcoördinator. Na vijf jaar als coördinator Brede School in twee Utrechtse wijken, keerde hij terug als docent beeldende vorming aan het Utechtse Trajectum College. Daarnaast is Peter musicus.

#grassroots #pabo #VMBO #cultuureducatie #beeldend #muziek

Sam Uittenbogaart
Sam studeerde media & entertainment management, en werkte in binnen- en buitenland, onder meer als booker voor dj's. Tegenwoordig is ze radio- en tv-presentatrice en host veel evenementen. Verder is ze zelfstandig beleidsmaker, projectontwikkelaar en adviseur podiumkunsten en urban arts. Ook werkt ze als praktijkbegeleider hiphop aan de Utrechtse Herman Brood Academie en als projecleider Albeda Dans College Rotterdam.

#talentontwikkeling #urbanarts #muziek #dans #festivals #cultureelondernemer

Marthe de Vet
Cultuur moet toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. Daar zet Marthe zich voor in, bijvoorbeeld door scholen die nog niet erg op cultuur zijn gericht daarbij te betrekken. Ze is verantwoordelijk voor het educatie- en participatiebeleid bij het Van Gogh Museum in Amsterdam en de Mesdag Collectie in Den Haag. Daarnaast is ze verbonden aan CultuurSchakel, de Museumpleinbus en Age Friendly Cultural Cities.

#educatie #VMBO #SO #musea #diversiteit #ouderenparticipatie

Joost Veuger
Joost werkt bij Theaters Tilburg, waar hij zich inzet voor vernieuwing in de cultuursector. In het verleden bijvoorbeeld voor theater MIDI, dat zich richtte op jongeren en nieuwe Tilburgers die nog niet naar het reguliere theater gaan. Ook was hij coördinator van het Cultuurfonds Tilburg, een crowdfundingsplatform gericht op cultuurprojecten voor makers en kunstenaars in de Gemeente Tilburg.

#talentontwikkeling #theater #jongeren #cultureelondernemerschap

Liesbeth van der Vlegel
Na haar journalistieke opleiding volgde Liesbeth een master Arts, Culture and Society. Daarin deed ze onder andere onderzoek naar het effect van kunstlessen op kinderen en naar de rol van de manier van lesgeven, voor het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam. Ze werkt momenteel als operationeel manager bij Monalyse.

#onderwijs #po #jongeren