Boek 'Zicht op actieve cultuurparticipatie 2016'

Het boek Zicht op actieve cultuurparticipatie. Thema’s en trends in praktijk en beleid 2016 is zojuist verschenen. Deze gezamenlijke publicatie van het LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt zicht op actuele vraagstukken en trends op het gebied van de amateurkunst en buitenschoolse kunsteducatie.

Op een heldere en toegankelijke manier word je meegenomen langs een groot en divers scala aan thema’s en invalshoeken.

Enkele van de onderwerpen die aan de orde komen:

  • Hoe gaan kunstencentra om met de opgelegde bezuinigingen?
  • Welke rol spelen internet en sociale media in de ontwikkeling van creatieve en artistieke talenten?
  • Hoe kunnen dirigenten bijdragen aan een toekomstbestendige blaasmuzieksector?
  • Wat is er nodig om het culturele veld écht cultureel divers te maken?
  • Welke waarde heeft de muziekschool voor deelnemer, aanbieder en overheid?
  • Hoe kan een kunst- en cultuurinitiatief voor vluchtelingen verder reiken dan de hype en een waardevolle toevoeging bieden?
  • Welke rol zien provinciale en gemeentelijke overheden voor zichzelf weggelegd op het terrein van actieve cultuurparticipatie?
  • Welke kansen en mogelijkheden biedt de makersbeweging voor actieve kunstbeoefening?


Antwoorden op deze en andere vragen vind je in deze gezamenlijke uitgave van het LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Met bijdragen van:
Max van Alphen, Evert Bisschop Boele, Hanna Marije Booij, Inez Boogaarts, Veerle Corstens, Iris Douma, Koen van Eijck, Jan Ensink, Sarah Haaij, Linda Hendriks, Fenna van Hout, Paul Huf, Teunis IJdens, Petra Jansen, Anne van der Kooij, Claudia Marinelli, Vera Meewis, Arno Neele, Josefiene Poll, Sieneke de Rooij, Annette Schemmel, Wietse Schmidt, Carmelita Serkei, Jessy Siongers, Marlies Tal, Bastiaan Vinkenburg en Peter van der Zant .

Lees een voorproefje van Veerle Corstens
je moet urban niet doodknuffelen

Bestellen
Zicht op actieve cultuurparticipatie 2016 kost € 20,- (incl. verzendkosten). Bestel.

Voorbeeld header 2