Voortzetting Cultuureducatie in het VMBO

Samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds zet het Fonds voor Cultuurparticipatie de regeling Cultuureducatie in het VMBO voort in de periode 2017-2018. Met het toekennen van de extra middelen, die de minister op Prinsjesdag heeft aangekondigd, kunnen we werken aan een grootschaligere meerjarenplanning voor cultuureducatie in het VMBO. In 2017 kunnen culturele instellingen weer een subsidieaanvraag indienen voor culturele projecten in het VMBO, maar daarnaast ook voor projecten in het praktijkonderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs.

Begin 2017 informeren wij u over de verdere invulling van de regeling 2017-2018. Houd onze website in de gaten of neem contact met ons op voor vragen.

Voorbeeld header 2