Vijf nieuwe Age Friendly Cultural Cities van start

Tweejarig traject met nieuwe steden
In 2017-2018 nemen de steden Deventer, Doetinchem, Emmen, Utrecht en Groningen deel aan het programma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities. We werken, gedurende 2 jaar, in dit programma samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van cultuurparticipatie door ouderen. Samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn en bouwen aan een stevig lokaal netwerk staan hierbij centraal. 

BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs
Tevens strijden de vijf steden met elkaar om de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs. Het BNG Cultuurfonds hecht belang aan verduurzaming en ontwikkeling van het cultuuraanbod voor ouderen en met name aan de samenwerking tussen de verschillende domeinen. Ze stelt daarom een prijs ter waarde van 20.000 euro ter beschikking. Een deskundige jury beoordeelt welke stad zich uiteindelijk als beste Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld. De prijs wordt in het najaar 2018 uitgereikt.

In 2016 ging het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’ voor het eerst van start met de steden Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht. Amsterdam won en ontving de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs uit handen van juryvoorzitter, Hedy d’Ancona.

Meer informatie
Wil je graag deelnemen aan het programma (edities 2018-2019 of 2019-2020) en is de gemeente bereid daarin ook te investeren, neem dan contact op met een van de adviseurs. Of lees eerst meer over Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities.

Voorbeeld header 2