Van start met nog eens vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit.

Verbreding en verdieping van cultuuronderwijs

Op 1 februari heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie 39 culturele instellingen laten weten dat het door hun aangevraagd subsidiebedrag binnen de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit is gehonoreerd. Dat betekent dat de komende vier jaar in heel Nederland scholen, culturele instellingen en gemeente of provincie in co-creatie gaan werken aan verbreding en verdieping van cultuuronderwijs voor kinderen op de basisschool. Bij zeven aanvragers is het adviestraject nog niet volledig afgerond. Zij krijgen voor 1 april uitsluitsel. In de periode 2017-2020 is € 10,2 miljoen beschikbaar. 

De matchingsregeling 2017-2020 richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen. Dat is ook terug te zien in de matchingsprojecten. Er wordt steeds beter samengewerkt tussen scholen, culturele instellingen en gemeente of provincie. En waar in de vorige periode het accent lag op het ontwikkelen van leerlijnen voor cultuuronderwijs, ziet het Fonds dat leerlijnen nu worden geïntegreerd in het onderwijsprogramma. Ook blijkt uit de plannen dat de groepsleerkrachten steeds vaker de lessen zelf (gaan) verzorgen.

Over de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 – 2020
In de zomer van 2016 publiceerde het Fonds voor Cultuurparticipatie de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in het primair onderwijs. De CmK-matchingsregeling 2017-2020 is een vervolg hierop. In de periode 2013-2016 waren de inspanningen vooral gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen culturele instellingen en scholen én het versterken van de culturele activiteiten in de klas. In de nieuwe periode wordt ingezet op verbreding en verdieping van deze culturele activiteiten. De verankering van doorgaande leerlijnen, de deskundigheidsbevordering van leerkrachten, vakdocenten en educatief medewerkers én de samenwerking tussen scholen en hun culturele omgeving wordt gestimuleerd. Deze regeling gaat uit van matching: per grote gemeente of provincie is vanuit het fonds een vast bedrag beschikbaar dat wordt gematcht door de gemeentelijke of provinciale overheid.

De regeling maakt deel uit van het grotere programma van het Ministerie van OCW om de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs te waarborgen.

Gehonoreerde instellingen / gemeentes en provincies per 1 februari

 1. Almere - Theater- en Productiehuis Almere
 2. Alphen, Boskoop, Rijnwoude en Nieuwkoop - Parkvilla
 3. Amersfoort - Scholen in de Kunst
 4. Amsterdam - Mocca
 5. Apeldoorn - Markant
 6. Arnhem - Kunstbedrijf Arnhem
 7. Breda - Nieuwe Veste Cultuurwinkel Breda
 8. Delft - DOK
 9. Den Haag - Cultuurschakel
 10. Deventer - Leeuwenkuil
 11. Drenthe en Emmen - Compenta
 12. Eindhoven - Centrum vd Kunsten Eindhoven
 13. Enschede - Concordia
 14. Flevoland - De Kubus
 15. Friesland - Keunstwurk
 16. Gelderland - Cultuurmij Oost
 17. Groningen (stad en provincie) - Kunst en Cultuur Drenthe
 18. Haarlem - Hart
 19. Haarlemmermeer - Pier K
 20. Heerlen - Schunck
 21. Hengelo - OYFO
 22. Leeuwarden - Kunstkade
 23. Maastricht en Heuvelland - Kumulus
 24. Nijmegen - Lindenberg
 25. Noord-Brabant - Kunstbalie
 26. Noord-Holland - Plein C
 27. Overijssel - Overijsselse Bibliotheekdienst
 28. Provincie Limburg: Weert en Roermond - Rick, Weert/ECI Cultuurfabriek, Roermond
 29. Provincie Zuid-Holland - Kunstgebouw
 30. Rotterdam - KCR
 31. Sittard-Geleen - De Domijnen
 32. Tilburg - Factorium Tilburg
 33. Utrecht (gemeente) - UCK
 34. Utrecht (provincie) - Kunst Centraal
 35. Venlo - Kunstencentrum Venlo
 36. Westland - Westland Cultuurweb
 37. Zaanstad - Fluxus
 38. Zoetermeer - Kunst en cultuur Zoetermeer
 39. Zwolle - Stadkamer

 

Voorbeeld header 2