Urban art talentregeling open

De subsidieregeling Urban Arts Talent 2018-2020 staat vanaf nu open voor aanvragen.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie investeert in Urban art talenten in heel Nederland. Culturele instellingen kunnen een aanvraag indienen voor een ontwikkelingstraject waarin een urban arts talent zich als maker ontwikkelt door onder begeleiding van professionals één of meerdere eindproducten te realiseren. Aangezien het om een ontwikkeltraject gaat, dienen de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd aantoonbaar voort te bouwen op een eerder ingezette ontwikkeling van het talent. Alleen nieuwe activiteiten komen dus in aanmerking voor subsidie.

Wil jij dus groeien als maker? Heb je een ontwikkelstap die je wilt maken? Ben je nog niet als professionele maker actief? En zoek je nog financiering? Wellicht is deze subsidieregeling dan voor jou. De instelling is de formele aanvrager, maar het talent maakt de aanvraag en gaat op zoek naar relevante partners. 

Aanleiding
De route die talenten in de urban arts afleggen op weg naar professionaliteit zijn vaak lang en informeel. In 2015 en 2016 steunde het Fonds urban arts talenten met een speciale beleidsregel. Nu zet het Fonds deze steun voort in de vorm van een nieuwe regeling. Voor deze regeling heeft het Fonds zich o.a. laten inspireren door de evaluatie van de beleidsregel, de verantwoordingen van de afgeronde talenttrajecten, diverse bijeenkomsten met talenten en begeleiders, een rondetafelgesprek met sleutelfiguren uit de urban sector en een inventarisatie van recente en relevante ontwikkelingen. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat urban arts steeds meer multidisciplinair bezig zijn en dat de harde grens tussen professional en amateur niet past bij deze talenten.

Aanvraagrondes en bedragen
Er zijn twee aanvraagrondes. Eén in 2018 en één in 2019.

  • De subsidie bedraagt minimaal € 10.000,- en maximaal € 25.000,- per project.
  • De subsidie mag 100% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten bedragen.
  • Max 10% van de subsidie mag worden ingezet voor materiele investeringen.


Het volledige budget is € 756.000 en wordt als volgt verdeeld:

1. € 378.000 ronde 1: 3 september t/m 14 december 2018
2. € 378.000 ronde 2: 4 maart t/m 28 juni 2019

Kijk op de subsidiepagina voor meer informatie en de volledige regeling

Voorbeeld header 2