Subsidieregeling muziekonderwijs op pabo’s gepubliceerd

Met deze regeling wil het Fonds bijdragen aan een duurzame verankering van kwalitatief goed muziekonderwijs op de pabo’s in Nederland. De regeling is tot stand gekomen in samenspraak met het veld en sluit aan bij de Impuls muziekonderwijs en past binnen het brede programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Belangrijk onderdeel van de regeling is dat pabo's een samenwerking met een conservatorium en een basisschool aangaan of verdiepen.

Het college van bestuur van een hogeschool kan subsidie aanvragen voor één of meerdere pabovestigingen. Voor de subsidieaanvraag ontwikkelt het college van bestuur een visie op duurzaam kwalitatief goed muziekonderwijs voor alle pabostudenten en concretiseert dit in een plan op maat voor één of meerdere pabovestigingen van de betreffende hogeschool. De regeling en alle informatie rond de aanvraagprocedure staan nu online. De eerste ronde gaat open op 3 juli 2017, maar pabo’s kunnen hun aanvragen vanaf nu voorbereiden.

De regeling maakt deel uit van de inzet van minister Bussemaker voor meer en beter muziekonderwijs en sluit aan bij de beweging Méér Muziek in de Klas, waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool.

Alle informatie is hier te vinden

Voorbeeld header 2