Subsidieprogramma Jonge Kunst 2017 open voor aanvragen

Sinds 2013 werken we samen met het Fonds Soziokultur in het Subsidieprogramma Jonge Kunst. Dit programma geeft culturele organisaties die werken met jongeren (12-25 jaar) in Nederland de kans om met Duitse collega's uit te wisselen en samen te werken. De afgelopen jaren leverde dit 20 samenwerkingsprojecten op. In 2017 zetten we dit voort en nodigen we organisaties van harte uit om hieraan deel te nemen.

Thema 2017
Het thema van 2017 is: Wo bin ich zuhause? - Waar voel ik me thuis? – de zoektocht naar je identiteit. De keuze voor dit onderwerp heeft te maken met de veranderende samenleving waarin jongeren zowel in Nederland als in Duitsland opgroeien. Een samenleving die een culturele en sociale diversiteit met zich meebrengt.

Vragen die hierbij spelen zijn: hoe verhoud ik mij ten opzichte van mijn familie, vrienden, school of mijn werk? Wie ben ik, waar sta ik en wat vind ik belangrijk in al deze relaties? Projecten waarin deze vragen en onderwerpen zoals identiteit, migratie, interculturele dialoog, de opvang en integratie van vluchtelingen aan bod komen, komen voor deze subsidieregeling in aanmerking.

Heb je interesse of wil je maar informatie? Neem dan contact op met programma adviseur Lidian Fleers.

Tot 1 maart 2017 heb je de tijd om een aanvraag in te dienen.

Voorbeeld header 2