Stakeholders en aanvragers aan het woord

Bij het ontwikkelen van programma’s en bijbehorende subsidieregelingen zijn wij altijd bezig met het afstemmen hiervan op de behoeften uit de praktijk en ontwikkelingen in de samenleving. Om te monitoren of we dit goed doen heeft Blauw Research een klanttevredenheid- en stakeholdersonderzoek uitgevoerd. Dit geeft ons input voor het verbeteren van onze dienstverlening. Ook is het een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op de visitatie van het Ministerie van OCW later dit jaar.

Tevreden aanvragers, stakeholders willen graag nog meer met ons in gesprek
Aanvragers en andere stakeholders zijn positief over wat we doen en onze werkwijze. Ze zien ons als een relevant, dynamisch en professioneel fonds met deskundige en betrokken medewerkers. De communicatie is fris en actief en over de aanvraagprocedure is het merendeel van de aanvragers tevreden tot zeer tevreden. Stakeholders zien graag dat we onze rol als verbinder tussen onderwijs en cultuur nog nadrukkelijker oppakken en ons overleg met de regio uitbreiden.

Samen met het onderwijs en de regio
De afgelopen jaren hebben we onze samenwerking met het onderwijs geïntensiveerd en we zijn blij te horen dat we nu in de positie zijn om onze rol als verbinder nog duidelijker neer te zetten. Ook gaan we met bestaande en nieuwe contacten door heel Nederland in gesprek over hoe we de afstemming tussen lokale ontwikkelingen en landelijk beleid nog beter vorm kunnen geven.

Onderzoek
Voor dit onderzoek heeft Blauw Research 16 individuele interviews met stakeholders gevoerd. Daarnaast hebben 380 aanvragers een online enquête ingevuld.
Het volledige rapport is te downloaden. De bijbehorende infographic geeft een samenvatting van de resultaten.

Infographic stakeholders en aanvragers aan het woord

Rapportage stakeholders en aanvragers aan het woord

Voorbeeld header 2