Samenwerken met Duitsland? Subisidieregeling Jonge Kunst open.

Culturele instellingen die samen met een Duitse collega organisatie een vernieuwend project willen starten kunnen vanaf 15 januari een subsidieaanvraag indienen bij Jonge Kunst. De komende 3 jaar hebben we de subsidiemogelijkheden uitgebreid naar alle  doelgroepen.

Aanvragen
Voor de eerste ronde is het budget € 100.000,-. Het Fonds Soziokultur matcht dit met eenzelfde bedrag. Je kunt per project maximaal € 25.000,- aanvragen.
Van 15 januari tot en met 5 maart 2018 kun je een aanvraag indienen via Mijn Fonds.

Je vindt alle informatie over de regeling bij ons op Jonge Kunst.

Tips
Tips en inspiratie nodig hoe je kunt samenwerken? Lees het interview met Inez Boogaarts. Zij evalueerde het programma Jonge Kunst 2013-2015 en zet tips voor succesvolle internationale samenwerking op een rij.

Volgende rondes
Lukt het niet meer om deze ronde subsidie aan te vragen? Smeed dan vast plannen voor de tweede of derde aanvraagronde (2019 & 2020). In het najaar 2018 organiseren we weer een Meet & Match waar je kennis kunt maken met Duitse collega organisaties.

In 2013 startte Fonds Soziokultur en het Fonds voor Cultuurparticipatie het samenwerkingsprogramma Jonge Kunst. Met dit programma stimuleerden wij tot nu toe de samenwerking en uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse culturele organisaties die bijzondere projecten realiseerden voor, door en met jongeren. Vanaf dit jaar breiden wij de subsidiemogelijkheden uit naar projecten voor alle doelgroepen.

 

Voorbeeld header 2