Rijkscultuurfondsen zetten vaart achter inclusiviteit

 

Diversiteit in de breedste zin van het woord wordt niet langer uitzondering maar regel, schrijven de directeuren van zes rijkscultuurfondsen en de Nederlandse Unesco Commissie in NRC Handelsblad en nrc.next (23 augustus 2018). Goed werkgeverschap bij gesubsidieerde instellingen en kunstenaarshonoraria zijn deze week onderwerp van gesprek in het jaarlijkse Paradiso-debat op 26 augustus. Belangrijke onderwerpen. Het debat over kunst en cultuur zal aanzwellen, en dat is goed. Voor ons, de zes rijkscultuurfondsen en de Nederlandse Unesco Commissie, is in het verlengde daarvan duidelijk en onontkoombaar: een inclusieve cultuursector, diversiteit van makers en publiek en pluriformiteit van uitingen hebben topprioriteit in de periode die voor ons ligt.

Doreen Boonekamp (Nederlands Filmfonds), Birgit Donker (Mondriaan Fonds), Andrée van Es (Nederlandse Unesco Commissie), Syb Groeneveld (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie), Jan Jaap Knol (Fonds voor Cultuurparticipatie), Tiziano Perez (Nederlands Letterenfonds), Henriëtte Post (Fonds Podiumkunsten)

Download de brief hieronder. 

Bijlage

Rijkscultuurfondsen zetten vaart achter inclusiviteit.pdf

Voorbeeld header 2