regeling professionalisering muziekonderwijs op pabo’s open

Pabo's kunnen vanaf nu weer een aanvraag indienen bij de regeling professionalisering muziekonderwijs op pabo’s. Met deze regeling wil het Fonds bijdragen aan een duurzame verankering van goed muziekonderwijs op alle pabo’s in Nederland. Belangrijk onderdeel van de regeling is dat pabo's een samenwerking met een conservatorium en een basisschool aangaan of verdiepen.

Samen met onze partners hopen we dat vanaf 2020 alle afgestudeerde pabostudenten zich bekwaam genoeg voelen om muziekonderwijs te geven. De beweging naar dat doel toe wordt onder andere in gang gezet met deze subsidieregeling. De regeling sluit aan bij de reeds eerder gestarte regeling Impuls Muziekonderwijs voor basisscholen en past binnen het brede programma Cultuureducatie met Kwaliteit, dat er op is gericht de kwaliteit van het cultuuronderwijs in brede zin te versterken in het primair onderwijs.

We denken graag mee en gaan ook graag het gesprek aan over mogelijke aanvragen. heb je vagen? Neem contact met ons op via 030 233 60 30.

Klik hier voor alle informatie over de regeling en de aanvraagprocedure

Voorbeeld header 2