Regeling muziekeducatie pabo's open

In samenspraak met het veld ontwikkelde het Fonds een subsidieregeling om bij te dragen aan een duurzame verankering van kwalitatief goed muziekonderwijs op de pabo’s in Nederland. Samen met onze partners hopen we dat vanaf 2020 alle afgestudeerde pabostudenten zich bekwaam genoeg voelen om muziekonderwijs te geven. De beweging naar dat doel toe wordt onder andere in gang gezet met deze subsidieregeling. De regeling sluit aan bij de reeds eerder gestarte regeling Impuls Muziekonderwijs voor basisscholen en past binnen het brede programma Cultuureducatie met Kwaliteit, dat er op is gericht de kwaliteit van het cultuuronderwijs in brede zin te versterken in het primair onderwijs.

Colleges van bestuur van pabo’s kunnen voor deze regeling een projectplan ontwikkelen, gericht op duurzame verankering van kwalitatief goed muziekonderwijs. Het resultaat hiervan is dat afgestudeerde pabostudenten het durven, het willen en het belangrijk vinden muziekonderwijs te geven. Ook worden de praktische vaardigheden van de studenten verbeterd.

Er is een vast subsidiebedrag beschikbaar per pabovestiging. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal studenten en is bestemd voor drie jaar. Klik hier voor alle informatie over de regeling.

Voorbeeld header 2