Regeling Immaterieel erfgoed open

Vanaf vandaag kun je een aanvraag doen bij de subsidieregeling Immaterieel erfgoed. Met deze regeling stimuleren we het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed. Door een extra impuls vergroten we de aandacht, erkenning en waardering hiervoor.

Wat is immaterieel erfgoed?
Immaterieel erfgoed is levende cultuur die wordt doorgegeven van generatie op generatie en van persoon op persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om rituelen, gebruiken, ambachten of festiviteiten.

Aanvragen
De subsidie bedraagt minimaal € 1.000,- en maximaal € 10.000,- per project. Aanvragen kan tot en met 18 december 2020 of tot het budget (€ 1.500.000) op is.
Heb jij een project dat gericht is op eigentijdse beoefening van immaterieel erfgoed? Kijk dan op de subsidiepagina. Hier vind je alle informatie over de regeling Immaterieel erfgoed en de aanvraagmogelijkheden.

Nog meer subsidiemogelijkheden
Naast bestaande mogelijkheden ontwikkelen we de komende periode ook nieuwe subsidieregelingen Toekomstige onderwerpen zijn: creatief gebruik van digitaal erfgoed door jongeren, verbreding en nieuwe vormen van archeologieparticipatie en ondersteuning van erfgoedvrijwilligers. Hier vind je het overzicht van actuele mogelijkheden.

Voorbeeld header 2