Reageer op het nieuwe curriculum

Op dit moment wordt het onderwijscurriculum voor het primair en voortgezet onderwijs herzien. De voorlopige voorstellen zijn nu openbaar, onder meer voor het leergebied Kunst & Cultuur. Leraren, schoolleiders en andere belanghebbenden kunnen tot 11 augustus reageren op de voorstellen, die als basis dienen voor een vernieuwd landelijk curriculum. De voorstellen voor het leergebied Kunst en Cultuur vindt u hier: https://curriculum.nu/hoofdlijn-kunst-en-cultuur/.

Om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst, moet de onderwijsinhoud - het curriculum - blijven aansluiten op de samenleving, de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs. Hierom hebben negen teams van in totaal 150 leraren en schoolleiders, ondersteund door curriculumexperts, nu ruim een jaar gewerkt aan een herziening van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs. Het ontwikkelteam Kunst & Cultuur heeft een samenhangend geheel aan voorstellen geformuleerd, waar alle disciplines in terugkomen, aandacht is voor zowel ‘maken’ als ‘meemaken’. Beoogd wordt om leerlingen uit te dagen om hun creatieve vermogens te ontwikkelen en de expressievormen te ontdekken die bij ze passen.

De voorstellen van de ontwikkelteams vormen de basis voor een vernieuwd landelijk vastgesteld curriculum. Met de herziening willen we de overgang van po naar vo verbeteren met een versterkte doorlopende leerlijn, de onderwijsdoelen verduidelijken en meer ruimte scheppen voor schooleigen keuzes die passen bij hun visie en leerlingpopulatie. Zo kan een school er bijvoorbeeld voor kiezen om meer aandacht aan cultuur te besteden.

In oktober wordt het advies over de curriculumherziening gepubliceerd. Tot 11 augustus kunnen leraren, scholen en andere belanghebbenden feedback geven op de voorlopige voorstellen. De voorstellen voor het leergebied Kunst en Cultuur vindt u hier: https://curriculum.nu/hoofdlijn-kunst-en-cultuur/. In de bijlage vindt u een overzicht van alle leergebieden en hoofdlijnen. We roepen alle belangstellenden op om de voorstellen te bekijken, erover met elkaar in gesprek te gaan, en te reageren.

Voorbeeld header 2