Onderweg naar nieuw beleid

Het Fonds voor Cultuurparticipatie bereidt zich voor op de beleidsperiode 2021-2024.

We blijven trouw aan ons motto: Cultuur maakt iedereen. Iedereen verdient de kans om zijn of haar creativiteit te ontwikkelen. In het onderwijs leggen we met cultuureducatie de basis voor ieder kind. Daarna moet iedereen die dat wil in zijn vrije tijd de mogelijkheid hebben zich verder te ontwikkelen. Ook voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Op een manier die bij je past, dichtbij en met kwaliteit. Zo draagt het Fonds bij aan een open samenleving waarin iedereen zijn creativiteit kan ontwikkelen.
Vanuit die basis gaan we onderweg. Onderweg naar nieuw beleid. We onderzoeken trends en ontwikkelingen, zien kansen en maken keuzes. Waar vraagt ons beleid om continuïteit en stabiliteit? En waar geven we nieuwe energie de ruimte?
Meer informatie

Praat mee
We zijn onderweg, maar reizen liever niet alleen. Je kan op verschillende manieren bij ons instappen.

Fonds voor Cultuurparticipatie onderweg Labs
Tijdens onze toekomstlabs op 13 en 15 november gaan we met denkers en makers in gesprek vragen in gesprek over de toekomst van cultuurparticipatie en cultuureducatie. Zo starten we onze reis naar nieuw beleid voor de periode 2021-2024.

Digitale input
Kan je niet bij de labs zijn maar wil je wel reageren? Graag! Digitale input is ook zeer welkom. Alle vraagstukken die tijdens de labs besproken worden vind je ook hieronder. Mail je input naar communicatie@cultuurparticipatie.nl. Alles wat we binnenkrijgen wordt gelezen en nemen we mee op onze reis.

Vraagstukken participatie

Vraagstukken cultuureducatie

 

Voorbeeld header 2