OCW investeert in museumbezoeken

In het regeerakkoord staat "Ook maken we het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum bezoeken”. Om dit te realiseren investeert het ministerie van OCW structureel € 4.5 miljoen. 

In 2018 is er € 2,1 miljoen beschikbaar voor het mogelijk maken van het bezoek aan het (rijks)museum. Vanaf 2019 is dit € 4,5 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de prestatiebox (bijzondere bekostiging) voor het primair onderwijs, onder het label Cultuureducatie met Kwaliteit. Op dit moment is er in de prestatiebox een bedrag van € 11,87 per leerling gelabeld voor de doelen van Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit bedrag wordt opgehoogd met 3 euro per leerling. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat alle basisschoolleerlingen minimaal één keer in hun schooltijd naar een museum kan.

Basisscholen kunnen met deze extra middelen het museumbezoek bekostigen, zowel het vervoer als de rondleiding/educatieve activiteit. Daarmee wordt een (financiële) drempel weggehaald. Scholen mogen zelf kiezen welk museum zij bezoeken.

Voorbeeld header 2