Nog twee projecten gehonoreerd binnen regeling Talent en Festivals

Garage TDI en de Nederlandse Vioolconcoursen ontvangen subsidie voor begeleiden jonge talenten.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt de komende vier jaar ook Garage TDI en de Nederlandse Vioolconcoursen binnen de meerjarige regeling Talent en Festivals. Hiermee investeert het Fonds nog eens 460 duizend euro in het opleiden en begeleiden van jonge talentvolle theatermakers en musici. Binnen de regeling Talent en Festivals heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie in juli dit jaar al 27 projecten gehonoreerd. Het extra geld binnen de regeling Talent en Festival komt voort uit de € 10 mln. aanvullende middelen die minister Bussemaker op Prinsjesdag beschikbaar stelde voor de subsidieperiode 2017-2020.

Met het honoreren van deze twee projecten biedt het Fonds voor Cultuurparticipatie nog meer jonge creatieve amateurkunstenaars de kans om te groeien. Garage TDI heeft als doel het opleiden en begeleiden van jonge theatermakers naar het kunstvakonderwijs. De Nederlandse Vioolconcoursen zetten zich in om viooltalent van 6 tot 26 jaar te ontdekken, stimuleren en te laten excelleren. De twee talentontwikkelingsprojecten kregen in de eerste ronde al een positief advies, maar konden door onvoldoende budget niet gehonoreerd worden. Door de aanvullende middelen kan het Fonds voor Cultuurparticipatie nu ook deze twee projecten ondersteunen.

Binnen de meerjarige subsidieregeling Talent en Festivals ondersteunt het Fonds voor Cultuurparticipatie instellingen die talentvolle amateurkunstenaars begeleiden en opleiden, (inter)nationale amateurkunstfestivals en de organisatie van landelijke erfgoedmanifestaties. Lees hier meer over de meerjarige subsidie Talent en Festivals.

Voorbeeld header 2