Kunstparticipatie: professionele kennisdeling

Iedereen wil wel eens in de schoenen van een dirigent staan. Hoe zou het zijn om tijdens een concert de speellijst te bepalen? Tijdens de Classical Karaoke in Splendor te Amsterdam kunt u tijdens een diner uw favoriete muziekstukken bestellen en het orkest dirigeren. Samen musiceren en het delen van de liefde voor klassieke muziek is waar het bij dit project van Stichting IJ-salon om draait. Een karaoke-avond met een boekenkast vol partituren en speelplezier. De muziek wordt eerst uitgevoerd door kinderen, muziekstudenten, amateurs en professionele musici die optreden in een losse setting waarbij genieten voorop staat. Classical Karaoke is één van de 26 projecten dat onlangs is gehonoreerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie binnen de subsidieregeling Kunstparticipatie.

Naast het delen van de passie voor kunst is er binnen deze regeling ook aandacht voor het delen van kennis. Dat aspect komt onder andere naar voren bij het project MatchMaker van Theater De Vaillant  uit Den Haag dat amateurkunstenaars aan bekende artiesten koppelt en verbindingen legt tussen grote en kleine instellingen. Deze "match" tussen professionele artiesten en amateurs uit Stadsdeel Centrum, Schilderswijk en Transvaal beschouwt het Fonds als een vernieuwende manier om de actieve cultuurparticipatie van amateurs te versterken. Ook bij het project RE:Take van Stichting The Beach vindt een bijzondere kennisoverdracht plaats. Jongeren maken onder begeleiding een film, een interactief Do it yourself-pakket en schrijven in een blog, waarmee ze andere jongeren en maatschappelijke instanties zoals banken informeren over hun ervaring met schuldenproblematiek. Het delen van kennis en creativiteit maakt de jongeren daarmee weerbaarder tegen de factoren die aan deze problematiek ten grondslag liggen. Bovenstaande projecten ontvangen subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie binnen het programma Kunstparticipatie dat deel uitmaakt van de Regeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie. Het totale gesubsidieerde bedrag voor deze ronde is € 652.641,80. Voor de eerstvolgende subsidieronde Kunstparticipatie is het mogelijk om tot 15 september 13.00 uur aanvragen in te dienen voor voorbeeldprojecten (tussen de € 5.000 en € 24.999). Kijk voor meer informatie over de regeling en over deze en andere gehonoreerde projecten op onze website onder Kunstparticipatie.