Cultuureducatie voor het VMBO

 


Fonds voor Cultuurparticipatie en Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunen negen cultuureducatieve trajecten voor VMBO leerlingen.


Door een unieke publiek-private samenwerking krijgt het VMBO een krachtige culturele impuls. Het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunen de komende twee jaar negen culturele instellingen die in samenwerking met VMBO-scholen een tweejarig cultuureducatief traject voor leerlingen ontwikkelen.


Beide organisaties leveren een jaarlijkse bijdrage van € 300.000,00. Er wordt verspreid over vier jaar in totaal € 2,4 miljoen geïnvesteerd. De komende twee jaar worden de projecten van de volgende instellingen ondersteund:
 

 • CQ Centrum voor de Kunsten in ZO Drenthe
 • Museum Jan Cunen
 • Muziekcentrum Zuidoost (Het Leerorkest)
 • Quintus – Centrum voor muziekeducatie
 • Stichting Bekijk ‘t
 • Stichting de Meervaart
 • Stichting Frisse Blik
 • Stichting Kaliber (voorheen Muziekschool Twente)
 • Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie, RICK
   

De projecten zijn gericht op de ontwikkeling en uitvoering van een doorgaande leerlijn of op duurzame en intensieve samenwerking tussen school en de culturele omgeving. Bij de beoordeling van de aanvragen is naast de cultuureducatieve en organisatorische kwaliteit, expliciet gekeken naar de mate waarin het onderwijs bij de aanvraag is betrokken en de plaats waar de activiteit wordt uitgevoerd. De projecten zorgen er daardoor voor dat VMBO leerlingen, juist op plekken waar het aanbod beperkt is, met waardevol cultuurgoed in aanraking komen. Een beschrijving van de negen projecten vindt u hier.

Voor de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 gaan het FCP en het Cultuurfonds vanaf eind 2014 op zoek naar nieuwe geschikte projecten die een stimulans kunnen geven aan cultuureducatie voor het VMBO. Deadline voor het indienen van plannen voor deze schooljaren is 2 maart 2015.
 

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland – op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigen wij aan met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.Fonds voor Cultuurparticipatie
                                   
Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Het Fonds wil een brug vormen tussen cultuur en de samenleving.