14 nieuwe projecten Ouderenparticipatie

"Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven wanneer je ouder wordt,” aldus Pablo Picasso. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven waarbij ouderen de kans hebben om hun creatieve vaardigheden te blijven ontwikkelen. Dat kan leiden tot bijzondere artistieke ontmoetingen tussen jong en oud. Zoals bij het project ‘OUDstanding’ van Stichting Liesje waarbij ouderen op basis van zijn of haar levensverhaal werken aan een cabaret act, waarbij ze begeleid worden door succesvolle stand up comedians. Het is één van de veertien projecten dat onlangs is gehonoreerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie binnen de subsidieregeling Ouderenparticipatie. 

Actief bezig zijn met theater, muziek of beeldende kunst bevordert het welzijn van ouderen. Zo ontwikkelen mensen hun talent en versterkt het de eigenwaarde. Daarom ondersteunt het Fonds projecten als ‘Muziek actief’ van Stichting RO Life Long Learning,  voortgekomen uit het Residentie Orkest. Bij dit project maken ouderen samen muziek en spelen ze samen muziek met kinderen in de Haagse wijk Mariahoeve. Bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen, die zich niet meer verbaal kunnen uiten, gaan onder begeleiding van de stichting op een creatieve manier communiceren.
 
Het verbeelden en delen van levensverhalen kan niet alleen met behulp van tekst en muziek, maar ook met schilderen, fotografie en keramiek mooie kunstwerken voortbrengen. Bij het project ‘De Pronkkast, herinneringen beleefd, verhalen verbeeld,’ van Stichting Blauw Licht worden de eindproducten in de verschillende zorgcentra dan ook tentoon gesteld in de zogenaamde Pronkkasten. Zo beschikt elk zorgcentrum over zijn eigen ‘artists in residence’.
 
Bovenstaande projecten ontvangen subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie binnen het programma Ouderenparticipatie dat deel uitmaakt van de Regeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie. De overige recentelijk gehonoreerde projecten zijn: 'Dance for Health & Parkinson' door Dance for Health, ‘De liedjes niet vergeten/Geheugenkoren Maastricht’ door Kumulus Centrum voor Kunstedcatie; ‘DIS’ door Stichting Atrium City Hall; ‘Erfstukken’ door Stichting Centrum voor de Kunsten Eindhoven; ‘Rondom Jong en Oud’ door Stichting De Kubus; ‘Pesten in de stad’ door Rotterdams Centrum voor Theater; ‘Granny's Finest nieuwe creaties 2014 - 2015 (Versie 2.0)’ door Stichting Granny’s Finest; ‘Eindeloos Musiceren’ door Stichting het Musiater; ‘Florence Levenkunst’ door Stichting Koorenhuis; ‘Kunst 55+’ door Stichting Kunstbedrijf Arnhem; ‘OUDstanding’ door Stichting Liesje en ‘Heden en verleden, de collectie als inspiratie’ door Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum STIDOC.
 
Voor de eerstvolgende subsidieronde Ouderenparticipatie is het mogelijk om tot 15 september 2014 13.00 uur aanvragen in te dienen voor voorbeeldprojecten (tussen de € 5.000 en € 24.999). Meer informatie over de regeling en over deze en andere gehonoreerde projecten vindt u op onze website onder Ouderenparticipatie.