Nieuwe subsidieregelingen cultuureducatie geopend

Op 5 maart gaan de subsidieregelingen Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs en Mediakunst- en erfgoededucatie open. Zo blijven we groeien in de uitvoering en ontwikkeling van cultuureducatie binnen zowel het voortgezet- als primair onderwijs.

Vmbo, vso & praktijkonderwijs
Met deze regeling kunnen scholen een aanvraag indienen voor projecten waarmee de school een volgende stap zet om cultuureducatie te verankeren in het curriculum. Door een groot aantal scholen te steunen hopen we binnen de grootste onderwijsvorm van Nederland een sterkere vanzelfsprekendheid voor cultuureducatie te realiseren.

De eerste ronde van deze regeling loopt van 5 maart t/m 26 oktober. De subsidie bedraagt minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,- per project.

Mediakunst- en Erfgoededucatie
Met de subsidieregeling Mediakunst- en Erfgoededucatie ondersteunen we projecten die als landelijk voorbeeld kunnen dienen voor hoe mediakunst- en erfgoededucatie in het primair onderwijs in de praktijk kan worden gebracht. Kinderen worden omringd door media en zijn dagelijks bezig met de nieuwste technologieën, film en fotografie. Erfgoed ligt letterlijk voor het oprapen in de omgeving van de kinderen. Toch zijn deze gebieden nog weinig zichtbaar in het cultuuronderwijs.

De eerste ronde van deze regeling loopt van 5 maart t/m 7 september. De subsidie bedraagt minimaal € 26.000,- en maximaal € 80.000,- per project.

Geïnteresseerden kunnen vanaf nu voor beide regelingen subsidie aanvragen via Mijn Fonds. Vragen? Neem contact met ons op via 030 233 60 30, of benader één van de adviseurs van Mediakunst- & Erfgoededucatie, of Cultuureducatie in het vmbo, vso & praktijkonderwijs.

Voorbeeld header 2