Nieuwe subsidieregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs

Het Fonds voor Cultuurparticipatie blijft samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds cultuureducatie in het vmbo de komende periode stimuleren. De culturele instelling en de school werken in co-creatie samen om culturele activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren, waarbij de culturele ontwikkeling van de leerlingen centraal staat. Ook zijn projecten mogelijk in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Deze subsidieregeling, waarvoor vanaf 3 april 2017 tot 6 februari 2018 ingediend kan worden, past in onze grotere ambitie om voor deze doelgroep meer en beter cultuuronderwijs te realiseren. Minister Bussemaker heeft voor cultuureducatie in het vmbo extra middelen beschikbaar gesteld aan het Fonds voor Cultuurparticipatie. Kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling.

Voorbeeld header 2