Nieuwe Minister van Cultuur bezoekt CMK school in Leeuwarden.

Als één van de eerste mochten kinderen van de Johan Willem Friso school de nieuwe Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap begroeten. De Johan Willem Friso school is 1 van de 50 scholen in Leeuwarden die samen met Kunstkade deelnemen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Met het bezoek aan deze school afgelopen donderdag (9 november) toont Minister Van Engelshoven haar betrokkenheid bij de culturele sector én het belang dat zij toekent aan goed cultuuronderwijs voor kinderen.

De Minister werd rondgeleid door de school en ontvangen in groep 7/8 bij Meester Jasper en cultuurcoach Judith. De kinderen bezochten eerder die dag het Noordelijk Film Festival in theater de Harmonie en zaten midden in een les waarin ze met theater hun ervaringen van die ochtend verwerkten. Een bijzonder dag voor de kinderen, meester Jasper en cultuurcoach Judith!

Het Fonds voor Cultuurparticipatie is blij met het grote belang dat de Minister aan cultuuronderwijs hecht. De komende jaren werken we graag samen verder aan goed cultuuronderwijs voor alle kinderen.


Cultuureducatie met Kwaliteit
Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap investeert sinds 2013 met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in goed cultuuronderwijs. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt in dit kader meerjarige programma's, verspreid over het hele land waarbij scholen en culturele instellingen samen werken aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Zodat het een vaste plek krijgt in het curriculum van de scholen.

Voorbeeld header 2