Motie Asscher en Bergkamp voor muziekonderwijs

Motie Asscher en Bergkamp over muziekonderwijs aangenomen
Op dinsdag 27 november is de motie van Lodewijs Asscher en Vera Bergkamp over muziekonderwijs aangenomen.

We zijn blij dat er vanuit de Tweede Kamer opnieuw positieve aandacht wordt gevraagd voor muziekonderwijs en gaan op korte termijn met het Ministerie van OCW in gesprek over de uitvoering van deze motie. Met de motie wordt vooral ruimte geboden voor de verdere ontwikkeling van regionale samenwerkingsverbanden in het kader van Meer Muziek in de Klas. Er wordt niet een nieuwe aanvraagronde Impuls muziekonderwijs voor de scholen geopend.

Voorbeeld header 2