Monitor cultuureducatie: meer scholen zetten in op kwaliteit

Monitor cultuureducatie: Cultuureducatie sterker verankerd bij CmK scholen

Het Fonds voor Cultuurparticipatie en het ministerie van OCW hebben een onderzoek laten uitvoeren door bureau Researchned naar de stand van zaken van cultuureducatie in het basisonderwijs.

“Scholen die deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit onderscheiden zich positief van niet deelnemende scholen op onderwerpen zoals visie, doorgaande leerlijn, deskundigheid van leerkrachten en samenwerking met de culturele omgeving”citaat uit rapport

Uit de monitor blijkt onder andere dat scholen voortgang boeken op het gebied van cultuureducatie. Ook zijn scholen ten opzichte van de vorige monitor positiever geworden over de kwaliteit van cultuureducatie op hun school. Meer scholen hebben een visie op cultuureducatie vastgelegd en en ook het aantal scholen met een ICC’er is gestegen (88%). Scholen die deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit scoren beter op de genoemde onderdelen dan scholen die niet meedoen. Scholen die deelnemen aan de Impuls muziekonderwijs scoren significant beter op de deskundigheid van leerkrachten muziekonderwijs en de verbinding tussen binnen- en buitenschoolse educatie op het gebied van muziek.

Bij de volgende editie van de monitor zullen we specifiek informatie ophalen om de bevindingen beter te kunnen verklaren en zo nog gerichter te werk te gaan bij de ondersteuning van scholen en culturele instellingen. We blijven natuurlijk samen met onze partners werken aan de verbetering van het cultuureducatieve aanbod op scholen en de groei van Cultuureducatie met Kwaliteit.

Download hier het volledige rapport 

Minister van Engelshoven stuurde het rapport ook door naar de Tweede Kamer, samen met een aanbiedingsbrief. Deze brief lees je hier.

Voorbeeld header 2