Meerjarige subsidies Talent en Festivals bekend

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt de komende vier jaar 27 instellingen in de regeling Talent en Festivals. Hiermee investeert het Fonds 14,6 miljoen euro in de begeleiding van jonge talentvolle amateurkunstenaars en de organisatie van amateurkunstfestivals en erfgoedmanifestaties. De 27 instellingen zijn actief in het hele land. De spreiding van deelnemers en bezoekers aan de activiteiten is daarmee groot.

De instellingen zijn verdeeld over drie categorieën. Voor talentontwikkeling worden veertien instellingen ondersteund. Drie van deze instellingen ontvingen tot nu toe geen meerjarige rijkssubsidie. Deze nieuwkomers zijn: jongerentheatergroep De Gasten (€ 400.000), de Poetry Circles van NOWHERE (€ 500.000) en de Popronde van Popwaarts (€ 340.000). Onder de zes amateurkunstfestivals zijn twee nieuwkomers: New European Cultural Foundations met het fusion buikdansfestival Shimmy Shake (€ 340.000) en The Notorious IBE (€ 220.000): het internationale dansfestival gewijd aan Hip Hop en Urban dance cultuur. Het is voor het eerst dat ook erfgoedmanifestaties vierjarige rijkssubsidies ontvangen. Zeven erfgoedmanifestaties krijgen de komende vier jaar steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

TotalenGevraagdGeadviseerdAantal instellingen
Talentontwikkeling € 15.885.656 € 10.217.500 14
Amateurkunstfestivals € 5.812.000 € 2.800.000 6
Erfgoedmanifestaties € 1.942.500 € 1.582.500 7
Totaal € 23.640.156 € 14.600.000 27


Ruimte voor urban sector en erfgoed
De 27 instellingen zijn actief in het hele land. De spreiding van deelnemers en bezoekers aan de activiteiten is daarmee groot. Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie, is blij met de diversiteit binnen de gehonoreerde instellingen: “De sterke positie die de urban sector in Nederland heeft ingenomen is goed terug te zien in de instellingen die de komende vier jaar ondersteuning krijgen. De mogelijkheid om ook meerjarige subsidies te verstrekken voor erfgoedmanifestaties is nieuw en een terechte waardering voor een belangrijke en bloeiende sector binnen het culturele veld.

 

Overzicht adviezen

De adviezen per instelling zijn op de pagina van Talent en Festivals te vinden.
Een beknopt overzicht van alle adviezen is hieronder te downloaden. 

Bijlage

overzicht adviezen Talent en Festivals 20172020.pdf

Voorbeeld header 2