meerjarige subsidieregeling voor talent en festivals

Vandaag presenteert het Fonds voor Cultuurparticipatie haar meerjarige subsidieregeling voor de periode 2017-2020. Aanvragen kunnen gedaan worden voor de landelijke begeleiding van jonge talenten, de organisatie van (inter)nationale amateurkunstfestivals en de organisatie van landelijke erfgoedmanifestaties. De regeling is te vinden op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Aanvragen indienen kan tot 1 maart 2016.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie gelooft in de kracht van mensen die cultuur maken. Deze kracht drijft jonge creatieve talenten in het zoeken naar routes om zich verder te ontwikkelen. Door op hoog niveau samen te werken met andere talenten of zich aan andere te meten groeien zij in hun talent. Tijdens amateurkunstfestivals en erfgoedmanifestaties wordt de kracht van de diversiteit aan mensen die cultuur maken zichtbaar. Waar mensen samenkomen om cultuur te maken ontstaan blijvende verbindingen. Samen kennis uitwisselen en verdieping zoeken draagt bij aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening. Het grote bereik van landelijke erfgoedmanifestaties brengt het belang en de kracht van het erfgoeddomein op een laagdrempelige manier onder de aandacht bij een breed publiek.

meer informatie 

 

 

Voorbeeld header 2