Meer dan 1000 scholen geven impuls aan muziekonderwijs

De tweede ronde van de Impuls muziekonderwijs is op 1 april gesloten. Het Fonds is blij met het enthousiasme van wederom een grote groep basisscholen. Alle scholen die een aanvraag indienden hebben ondertussen bericht ontvangen. Aankomend schooljaar kunnen bijna 500 nieuwe scholen aan de slag met meer en beter muziekonderwijs. De derde ronde gaat open op 2 oktober 2017.

Voor de tweede ronde van de regeling ontvingen wij ruim 850 aanvragen. Dit is aanzienlijk meer dan de circa 500 aanvragen die wij binnen het beschikbare budget van € 8 miljoen voor deze ronde konden honoreren. In totaal hebben de afgelopen twee jaar nu al meer dan 1000 scholen subsidie gekregen voor meer en beter muziekonderwijs. Maar het enthousiasme voor de regeling blijkt groot en het huidige budget is niet toereikend voor de groeiende vraag.

Met de Impuls muziekonderwijs geeft het Fonds voor Cultuurparticipatie basisscholen de kans te investeren in meer en beter muziekonderwijs. Dit doen zij o.a. door een samenwerking aan te gaan met een muzikale partner en de deskundigheid van de leerkrachten te vergroten.

De volledige lijst met gehonoreerde projecten van deze ronde is hier te downloaden.

Het is geweldig dat dankzij de Impuls muziekonderwijs nu al 1000 scholen werk kunnen maken van meer en beter muziekonderwijs. We hopen dat de scholen die dit jaar geen subsidie hebben kunnen ontvangen hun enthousiasme vasthouden en voor de volgende ronde opnieuw een aanvraag indienen. De vele aandacht voor muziek op de basisschool zorgt voor een belangrijke beweging, waarin onze partners bij het ministerie van OCW, Méér Muziek in de Klas en het LKCA ook een belangrijke rol spelen.” Jan Jaap Knol | Directeur-Bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie.

Cultuureducatie met Kwaliteit
Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De Impuls muziekonderwijs is onderdeel van dit programma en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool.

Voorbeeld header 2