Literatour en de weg naar de Buchmesse

Op zondag 17 juli gaven de Gouveneur van Limburg dhr. Bovens en de directeur Regio Aachen mevr. Vaessen het officiële startschot voor LiteraTour; de zesdaagse fietstocht (17 tot 22 juli) van Aken naar Frankfurt. De feestelijke start vond plaats bij het Ludwig Forum für Internationale Kunst in Aken. Naast dit feestelijke startschot werd er door directeuren Kurt Eichler en Jan Jaap Knol een handtekening gezet onder een Memorandum of Understanding voor de voortzetting van de meerjarige samenwerking tussen het Duitse Fonds Soziokultur en het Nederlandse Fonds voor Cultuurparticipatie. Een bijzondere mijlpaal voor de culturele sector in Nederland en Duitsland dus!

Jan Jaap Knol:

"De start van de Literatour was een prachtig moment voor de ondertekening van onze nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Fonds Soziokultur. Dit project laat heel goed zien wat voor mooie en inspirerende Jonge Kunst er kan ontstaan als Duitse, Nederlandse en in dit geval ook Vlaamse jongeren gaan samenwerken."

LiteraTour
Een twintigtal jongeren -afkomstig uit Nederland, Duitsland en Vlaanderen- zijn dit avontuur aan gegaan, waarbij zij op artistieke en sportieve wijzen werden samengebracht. Kunst & cultuur -in de vorm van literatuur, muziek, poetry slam, woord en taal- stonden hierbij centraal. Deze literaire fietstocht heeft geleid tot een serie creatieve producten en uitvoeringen die gepresenteerd zullen worden tijdens de beroemde Frankfurter Buchmesse; het literaire feest waar Nederland en Vlaanderen de eregasten zijn!

Ruud Halink van Tout Maastricht was ook bij de aftrap:

Waarom is het belangrijk dat dit gebeurt?
We vinden het belangrijk om jongeren met elkaar verbinden, verbinden in hun expressiviteit, in hun struggle of de fiets. Jonge liefhebbers van woordkunst met verschillende culturele achtergronden gaan samen aan de slag, uiten zich en presenteren die samenwerking. Via hun producten laten ze de meerwaarde van die samenwerking zien maar ook tijdens presentaties, optredens en hun aanwezigheid tijdens de Buchmesse.

Wat maakt LiteraTour een waardevol project?
Bij LiteraTour gaat het lukken om een aantal uiteenlopende doelen te bereiken: talenten opsporen en verder ontwikkelen, ook jongeren met meer afstand tot kunst betrekken, de meerwaarde van samenwerken met de directe buren etaleren en een jonge en eigenzinnige bijdrage leveren aan de Frankfurter Buchmesse.

LiteraTour vormt dus een mooi startschot voor de literaire weg naar de Buchmesse en de verdere samenwerking tussen het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Duitse Fonds Soziokultur.

 

Voorbeeld header 2