Kabinet investeert in programma cultuurparticipatie


Goede berichten op Prinsjedag. Er komt een matchingsregeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie om de toegankelijkheid van cultuur te verbeteren. Ook is er ondersteuning voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur en zijn er middelen voor de Brede Regeling Combinatiefuncties.

In de visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving’ kondigde Minister van Engelshoven eerder al aan extra te investeren in o.a. talentontwikkeling en vernieuwing, erfgoed en urban arts. Ook de ambitie om de ontwikkelingen binnen Cultuureducatie met Kwaliteit voort te zetten werd in de brief genoemd en is nu terug te vinden in de begroting van OCW.

De concrete invulling van de genoemde ambities zal de komende tijd duidelijker worden.

Rijksbegroting OCW 2019

 

Voorbeeld header 2