Jan Jaap Knol nieuwe directeur Boekmanstichting

Jan Jaap Knol, nu nog directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie start per 1 maart aanstaande als directeur van de Boekmanstichting. Eerder al maakte het Fonds het aanstaande vertrek van Jan Jaap Knol bekend vanwege het aflopen van zijn maximale benoemingstermijn.

Jan Jaap heeft de afgelopen 10 jaar met veel toewijding, enthousiasme en deskundigheid leiding gegeven aan het Fonds voor Cultuurparticipatie. Hij heeft het Fonds uitstekend op de kaart gezet en een belangrijke rol gespeeld in het aanjagen en faciliteren van initiatieven op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie. De Raad van Toezicht is Jan Jaap veel dank verschuldigd voor zijn bijzondere bijdrage en tomeloze inzet, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. De Raad van Toezicht is verheugd te horen dat Jan Jaap zijn energie en deskundigheid blijft inzetten voor de culturele sector, als nieuwe directeur van de Boekmanstichting. Wij wensen hem veel succes met deze nieuwe uitdaging!"
Khalid Boutachekourt, Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie

De selectieprocedure voor de opvolging van Jan Jaap Knol loopt.

Persbericht Boekmanstichting over aanstelling Jan Jaap Knol

Voorbeeld header 2