Grote belangstelling voor Impuls muziekonderwijs

Veel scholen willen vanaf volgend jaar meer en beter muziekonderwijs. Vanwege de grote belangstelling heeft bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie het beschikbare budget voor deze ronde verhoogd van 5 naar 6 miljoen euro. Er zijn op dit moment (29 maart 2016) meer dan 450 aanvragen ingediend. Met het verhoogde budget kunnen naar verwachting circa 350 van de reeds ingediende aanvragen gehonoreerd worden. Aanvragen die de komende dagen nog binnenkomen zullen naar alle waarschijnlijkheid niet meer in deze ronde gehonoreerd kunnen worden.

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld tot het subsidieplafond (het maximaal beschikbare budget) is bereikt. Scholen die dit jaar niet meer mee kunnen doen, kunnen vanaf 2 oktober 2016 een aanvraag indienen voor de tweede ronde van de Impuls muziekonderwijs. In 2017 opent de derde ronde.

 

Muziekonderwijs leeft 

Jan Jaap Knol, directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie merkt dat muziekonderwijs weer leeft. "Overal in het land zoeken scholen de samenwerking op met een muziekschool of vereniging om hun muzieklessen te verbeteren. Ze hebben de tijd genomen om samen een goed plan te maken. Dat zie je nu terug. Het aantal aanvragen neemt de laatste dagen snel toe. Een mooie ontwikkeling die we zeker toejuichen. Ik ben blij dat we aan deze ontwikkeling gehoor kunnen geven door het beschikbare budget te verhogen. Maar helaas zullen we alsnog scholen teleur moeten stellen. Voor deze scholen wil ik benadrukken dat het gedane werk niet voor niets is geweest. De gemaakte contacten en plannen blijven waardevol. Vanaf oktober kan er opnieuw subsidie worden aangevraagd. Ik hoop dat scholen en culturele instellingen het vuur warm houden en kijken wat er, ook zonder subsidie, al kan gebeuren. Wanneer de regeling in oktober weer opengaat zijn deze scholen er dan helemaal klaar voor.

In de tussentijd kunnen alle scholen in Nederland die meer muziek willen maken deelnemen aan de muziekwedstrijd BZTbandXXL. Aanmelden voor deze muziekwedstrijd kan tot 22 april 2016. www.meermuziekindeklas.nl

foto onder: Dimitri Hakke 

 

Voorbeeld header 2